Konsultacje społeczne dolnośląskiego planu transportowego

Konsultacje społeczne dolnośląskiego planu transportowego

09 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Napływają już pierwsze uwagi i sugestie dotyczące „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”.

Fot. Kuba Gułajewski

Trwają konsultacje społecznego planu transportowego. Samorząd Województwa Dolnośląskiego, wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2013 roku o publicznym transporcie zbiorowym został zobligowany do przygotowania planu, obejmującego obszar województwa dolnośląskiego w zakresie linii komunikacyjnych, których jest ustawowym organizatorem.

Konsultacje trwają od 3 do 24 stycznia 2014 roku.

Plan transportowy można pobrać ze strony www.koleje.dolnyslask.pl zaś formularz konsultacji można pobrać ze strony: www.koleje.dolnyslask.pl/konsultacje/formularze-konsultacji i wysłać do na adres: konsultacje.pt@dolnyslask.pl lub na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem: Plan Transportowy.

Formularz można również wypełnić online.

Plan transportowy określa w szczególności:

 • sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
 • ocenę i prognozy potrzeb przewozowych;
 • przewidywane finansowanie usług przewozowych;
 • preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;
 • zasady organizacji rynku przewozów;
 • pożądany standard usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej;
 • przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Przy opracowaniu planu transportowego uwzględnione zostały w szczególności:

 • krajowy plan transportowy przygotowany przez Ministerstwo właściwe ds. transportu;
 • plan zagospodarowania przestrzennego województwa;
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020;
 • sytuacja społeczno-gospodarcza regionu;
 • wpływy transportu na środowisko;
 • potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w zakresie usług przewozowych;
 • potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich;
 • rentowność linii komunikacyjnych;
 • dane dotyczące przepustowości infrastruktury oraz standard jakości dostępu – w zakresie transportu kolejowego.
PODZIEL SIĘ