Nieprawidłowości na linii Bukowno – Jaworzno Szczakowa

Nieprawidłowości na linii Bukowno – Jaworzno Szczakowa

23 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych na linii nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Fot. Kuba Batorowicz

Jednocześnie prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości do 30 kwietnia 2014 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na eksploatowaniu nawierzchni kolejowej linii nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa przy niezapewnieniu stabilności i trwałości konstrukcji jej nawierzchni, eksploatowaniu drogi kolejowej bez zapewnienia właściwego utrzymania nawierzchni w stanie zapewniającym pełną sprawność toru kolejowego, eksploatowaniu linii bez zapewnienia utrzymania znaków drogowych w stanie gwarantującym ich czytelność i poprawną widoczność oraz niewłaściwym usytuowaniu drzew i krzewów w bliskiej odległości od osi toru kolejowego.

Konsekwentne działania nadzorcze Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe oraz przyczyniają się do ciągłego wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

PODZIEL SIĘ