Wciąż bez porozumienia ws. podwyżek w PKP Cargo

Wciąż bez porozumienia ws. podwyżek w PKP Cargo

29 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Wczorajsze spotkanie zarządu PKP Cargo ze związkami zawodowymi nie przyniosło rozstrzygnięcia. Pracownicy nie przystali na proponowane 60 zł brutto podwyżki od 1 lipca. - Kwota nie jest zgodna z oczekiwaniami, a termin jej wprowadzenia jest nie do przyjęcia - mówi Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP.

Fot. Arch. Kuriera Kolejowego

To kolejne już spotkanie, po spotkaniu 22 stycznia, które poza irytacją związkowców związaną z dwudziestominutową obecnością prezesa Adama Purwina, nie zakończyło się wypracowaniem porozumienia.

Nowa propozycja zarządu PKP Cargo zakładająca podwyżkę w wysokości 60 złotych brutto od dnia 1 lipca nadal pozostają nie do zaakceptowania dla strony związkowej.

- Federacja ZZP PKP stoi na stanowisko, że przedłużające się mediacje nie mogą  mieć wpływu na termin wszczęcia akcji awansowej - stwierdza Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP. - Oczywiście negocjacje płacowe mogą zająć więcej czasu, ale podkreślam z całą stanowczością, że podwyżki muszą zostać wdrożone od 1 stycznia 2014 roku. Jeżeli porozumienie osiągniemy później to oczekujemy wyrównania od początku roku - dodaje.

Stanowisko to zgodne jest z pismem z dnia 22 stycznia 2014 roku, podpisanego przez związki zawodowe. Związkowcy oczekują wyznaczenia następnego terminu spotkania do 15 marca.

W piśmie z 22 stycznia do prezesa Adama Purwina szefowie 10 związków działających w spółce napisali, że "w zwiazku z przekazaną przez zarząd PKP Cargo propozycją podwyżki wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 2,1 proc. co stanowi kwotę 38 zł brutto związki zawodowe podtrzymują żądanie wzrostu wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym dla każdego pracownika PKP Cargo w wysokości 450 zł z terminem wdrożenia od 1 stycznia 2014 r.". Natomiast propozycję zarządu strona społeczna traktuje jako naruszającą zapisy paragrafu 4 pkt. 2 Porozumienia z 22 sierpnia 2013 r. uwłaczającą godności pracowników PKP Cargo.

PODZIEL SIĘ