Gdynia: protest przeciw oddaniu IC hali PKP Cargo

Gdynia: protest przeciw oddaniu IC hali PKP Cargo

03 lutego 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Spółka PKP Intercity chce przejąć całość bądź połowę hali naprawy taboru PKP Cargo użytkowanej przez Cargowag. Związkowcy zwracają uwagę na niebezpieczeństwo wydzielania hali w Gdyni Grabówku, gdyż takie działanie spowoduje utratę miejsc pracy i grozi niepokojami społecznymi.

Fot. PKP Cargo Tabor Pomorski

Spółka PKP Intercity zamierzała w hali PKP Cargo „garażować” składy Pendolino. Jednak - jak przypomina Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP w Gdyni Cargo - gdy okazało się, że hala nie spełnia wymogów technicznych dla tego typu pociągów, IC wyraziła chęć przejęcia hali w całości bądź części dla własnych potrzeb pod pretekstem złego stanu infrastruktury kolejowej na użytkowanych obiektach stacji Gdynia Główna Postojowa (Gdynia Leszczynki).

Ich zdaniem szczytem hipokryzji jest propozycja IC by PKP Cargo w zamian za halę w Gdyni Grabówku przejęła od IC halę w Gdyni Leszczynkach.

Taka zamiana wpłynęłaby na wzrost kosztów, gdyż naprawy taboru (wagonów i lokomotyw) odbywałyby się w Tczewie. Nastąpiłoby też zmniejszenie mocy przerobowych warsztatu w Grabówku i to w momencie, gdy PKP Cargo zgłosiło zapotrzebowanie na zwiększenie o 30 proc. już w 2014 r. naprawy wagonów towarowych, niezbędnych do założonych i zakontraktowanych przewozów.

Ponadto, tamtejsza hala to obiekt naprawiający wagony towarowe oraz lokomotywy, będący bezpośrednim zabezpieczeniem potrzeb przewozowych portów Trójmiasta. „Jak zarząd PKP Cargo wytłumaczy Zarządowi Morskiego Portu w Gdyni potencjalne zmniejszenie zabezpieczenia na wagony po oddaniu hali Gdynia Grabówek” – pyta MZZPK. Obecnie Port Gdynia inwestuje w rozbudowę infrastruktury kolejowej, zakup nabrzeży portowych i ich modernizację, pogłębianie kanałów portowych, aby można było obsługiwać większe kontenerowce - z myślą o przewozach kolejowych.

Przede wszystkim jednak „zmniejszenie pracy w hali pozbawi pracy wszystkich, bądź znacznej części pracowników warsztatów spółki Cargowag Gdynia Grabówek". Obecnie jest tam zatrudnionych 100 pracowników.

Związkowcy wskazuję również, że ze zmniejszenia potencjału naprawczego na tym terenie ucieszą się potencjalni konkurenci: DB Schenker, PCC Intermodal, CTL Logistics czy Lotos Kolej, które takie zaplecza na terenie Trójmiasta posiadają.

Dlatego Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP w Gdyni Cargo apeluje w liście do prezesów PKP S.A., PKP Cargo i Cargowag o rozwagę, a przy podejmowaniu decyzji zabezpieczenie interesów własnej, giełdowej firmy PKP Cargo.

PODZIEL SIĘ