Newag: gorsze wyniki przez zawieszenie odbiorów Inspiro

Newag: gorsze wyniki przez zawieszenie odbiorów Inspiro

24 marca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Dziś rano informowaliśmy o wynikach finansowych spółki Newag za 2013 r. Spółka tłumaczy, że na ich wysokość wpłynęło m.in. wstrzymanie odbiorów pociągów dla metra.

Fot. Patryk Farana

Przychody netto ze sprzedaży w ub. roku wyniosły 577,6 mln zł, czyli były większe od przychodów z roku 2012 (538,88 mln zł). Spadł za to zysk netto Newagu. W 2013 r. spółka zarobiła 33,61 mln zł, czyli o nieco ponad 20 mln zł mniej niż przed rokiem (54 mln zł).

Zobacz raport Newagu za 2013 r.

W komunikacie prasowym nowosądecki producent taboru informuje, że istotnym zdarzeniem wpływającym na wysokość wyników w 2013 r. było czasowe wstrzymanie w listopadzie odbiorów pociągów przez Metro Warszawskie. Spółka planowała sprzedaż  11 pojazdów, z czego sprzedanych zostało 6 (-45 mln zł). Przesunięciu na rok 2014 uległa również sprzedaż 2 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych dla Przewozów Regionalnych (-14,6 mln zł) oraz jednego zmodernizowanego elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Kolei Mazowieckich (-6,5mln).

„Pomimo mniejszej wartości przychodów ze sprzedaży, Grupa wypracowała zysk netto jedynie o 3,1 proc. niższy od prognozowanego. Jest to efekt niższych od zakładanych kosztów wytworzenia sprzedanych produktów (w tym kosztów pośrednich) oraz kosztu ogólnego zarządu.” – czytamy w komunikacie.

- Metro Warszawskie wznowiło eksploatację  dotychczas dostarczonych pociągów. Pozostałe wyprodukowane pociągi  czekają na przekazanie zamawiającemu,  co biorąc pod uwagę zrealizowanie prognoz w 2013, bardzo dobrze rokuje wynikomsSpółki w roku 2014 – mówi Zbigniew Konieczek, prezes Newagu. - Podtrzymujemy prognozy na 2014 rok. Zgodnie z naszymi zapowiedziami, w tym i w kolejnych latach, będziemy chcieli dzielić się z akcjonariuszami znaczną  częścią zysku. Za rok 2013 będziemy rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 20 mln zł. - dodaje.

PODZIEL SIĘ