Sulima: PLK porzuciły stabilizację cenową stawek dostępu

Sulima: PLK porzuciły stabilizację cenową stawek dostępu

18 kwietnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Odstąpiono od składanych z końcem 2013 r. deklaracji, dotyczących stabilizacji cenowej na kilka najbliższych lat - tak skomentował cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej PKP PLK dla rozkładu jazdy pociągów 2014/2015, Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Fot. Agnieszka Jurewicz

Dlatego też Koleje Mazowieckie wystąpiły do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o niezatwierdzanie otrzymanego projektu cennika.

Wzrost stawek o 6,33%

Przewoźnik – po wielowątkowych analizach, zmierzających do wstępnego oszacowania wartości i określenia wskaźników zmian kosztów wykupu dostępu do infrastruktury, stwierdził, że nowy projekt „Cennika” dla pociągów KM na większości linii kolejowych, po których kursują oznacza wzrost cen dostępu  do infrastruktury na średnim poziomie 6,39%.

- Zastosowane przy tym zróżnicowane wskaźniki zmian stawek, obniżające się wraz ze wzrostem mas brutto pociągów pasażerskich, zdają się świadczyć  o ewidentnym i zamierzonym dobieraniu przez PKP PLK wygórowanych stóp wzrostu opłat  za korzystanie z infrastruktury kolejowej w tych przedziałach mas brutto pociągów, w których najbardziej odczują je przewoźnicy pasażerscy nie należący do Grupy PKP – komentuje Czesław Sulima.

W zakresie korzystania z linii kolejowych lokalnego znaczenia, gdzie KM uruchamia spalinowe pociągi pasażerskie, będzie następował kolejny, budzący kontrowersje wzrost kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, przekraczający 1% wartości dotychczasowych opłat.

Droższy wykup tras

Ponadto, zaproponowana w projekcie forma zmian stawek opłat za dostęp  do infrastruktury będzie podnosiła o ponad 4,4% pułap kosztów związanych z wykupieniem tras pociągów niezbędnych dla realizacji rozkładu jazdy pociągów Kolei Mazowieckich w 2015 r.

Czesław Sulima zwraca uwagę, że koszt wykupu tras pociągów na mających lokalne znaczenie liniach kolejowych nr 27 Nasielsk – Sierpc, nr 33 Sierpc – Płock – Kutno oraz nr 31 Siedlce – Czeremcha, mimo prognozowanego, niewielkiego wzrostu stawek jednostkowych opłat za dostęp do odcinków niezelektryfikowanych linii kolejowych 2. kategorii (szacowanego na o ok. 1%), w rzeczywistości zmieni się odpowiednio o 1,08%, 3,01% oraz 3,75%.

- Na podwyższenie kosztów prowadzenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych lokalnego znaczenia wpływa bowiem aspekt realizacji jazd pociągów obsługiwanych spalinowymi autobusami szynowymi na odcinkach stykowych do linii nr 27, 33 i 31, stanowiących fragmenty zelektryfikowanych linii kolejowych nr 2, 3 i 9 wpisujących się do 3 i 4 kategorii odcinków linii kolejowych zelektryfikowanych – zaznacza dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Taniej za dostęp do peronów

Za jedyną, pozytywnie odbieraną propozycję w zakresie zmian stawek dostępu do infrastruktury, KM uznaje zakładane obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury peronowej i przekazywanie komunikatów o kursowaniu pociągów podróżnym. Z projektu „Cennika stawek jednostkowych opłat” wynika, że koszty tego typu usług ulegną obniżeniu o ok. 4,66%.

- W tym miejscu warto jednak pamiętać, że wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2013/2014, PKP PLK wprowadziła drastyczne podwyżki stawek jednostkowych naliczanych za świadczenie tego typu usług, oszacowane w sytuacji KM na poziomie zbliżonym do 133% - podkreśla Czesław Sulima.

Ponadto, ewentualne podniesienie przez PLK kategorii odcinków linii kolejowych pokrywających się z siecią połączeń Kolei Mazowieckich może stanowić dodatkowe, niemożliwe do oszacowania na obecną chwilę, koszty realizacji przyszłorocznego rozkładu jazdy pociągów.

Niespełnione obietnice o obniżce

W opinii Kolei Mazowieckich projekt cennika, który trafił do UTK to „jednoznaczne zaprzeczenie dla podjętej i ogłoszonej w 2013 r. koncepcji kilkuletniej stabilizacji cen wykupu dostępu do zarządzanej infrastruktury.” Tymczasem opublikowane w 2013 r. przez PKP PLK „Założenia kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 15 grudnia 2013 r.” określały, że średni wskaźnik zmiany stawek jednostkowych dostępu do infrastruktury kolejowej w latach 2015 – 2017 kształtował się będzie  odpowiednio na poziomie -1,7%, +0,7% oraz -0,1%.

- Tego typu, wprowadzona znienacka, zmiana w koncepcji kształtowania stawek jednostkowych opłat  za korzystanie z infrastruktury, w odniesieniu do realizowanego już planu budżetowego na 2014 rok, przyczynić się może do utraty stabilności finansowej przedsiębiorstw kolejowych, zmuszonych na przełomie grudnia 2014 r. do pokrywania wyższych niż prognozowane kosztów realizacji nowego rozkładu jazdy pociągów 2014/2015 – uważa Czesław Sulima.

Nie bez znaczenia jest również uzależnienie niepobierania przez PLK marży zysku z tytułu świadczonych usług udostępniania infrastruktury kolejowej od faktu przyznania dofinansowania na działalność operacyjną zarządcy infrastruktury w 2015 roku z budżetu państwa.

- Zarządca infrastruktury na obecnym etapie co prawda zapewnia, że marża zysku od usług udostępniania infrastruktury zostanie utrzymana na zerowym poziomie. Jednak przesłany przewoźnikom kolejowym sygnał jest na tyle wyraźny, że nie sposób zgodzić się z zapewnieniami zarządcy odnośnie zerowej marży i nie sprzeciwić się faktycznym jego zamiarom - stwierdza członek zarządu KM.