Czas przejazdu na odcinku Fosowskie-Opole skróci się o połowę

Czas przejazdu na odcinku Fosowskie-Opole skróci się o połowę

09 maja 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Odnowione perony z wygodnym dostępem do pociągów i ułatwioną obsługą dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a przede wszystkim skrócenie czasu przejazdu o połowę – takie będą efekty trwającej rewitalizacji linii kolejowej nr 144 na odcinku Fosowskie – Opole.

Fot. PKP PLK

Głównym efektem zleconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe prac na tej trasie będzie zwiększenie prędkości do 140 km/h (poprzednio obowiązywała prędkość 50-60 km/h). Takie przyspieszenie będzie możliwe m.in. dzięki reelektryfikacji linii oraz pracom z zakresu przebudowy urządzeń zabezpieczenia ruchu.

Rewitalizacja linii obejmuje również infrastrukturę do bezpośredniej obsługi podróżnych. Na wszystkich czterech stacjach (Opole Gł., Chrząstowice, Ozimek, Fosowskie) i czterech przystankach (Suchy Bór, Dębska Kuźnia, Krasiejów, Staniszcze Małe) przebudowane zostaną perony wraz z ich wyposażeniem. Obiekty zyskają nową funkcjonalną nawierzchnię z małogabarytowej kostki brukowej, a krawędzie zostaną wyłożone antypoślizgowymi płytami koloru wiśniowego z zaznaczonym wypukłym, białym pasem bezpieczeństwa, sygnalizującym osobom niedowidzącym bliskość krawędzi.

Nowe platformy peronowe są wyższe niż dotychczas, co znacznie uprości wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Dla osób z ograniczoną możliwością poruszania wygodniejszy dostęp do peronów zapewnią pochylnie. Standard podróży koleją podniesie także montowane już nowe oświetlenie oraz ujednolicone, estetyczne elementy małej architektury: wiaty, ławki, kosze na śmieci.

Również konsekwentnie wprowadzany przez zarządcę infrastruktury, Polskie Linie Kolejowe, spójny system oznakowania i tablice informacyjne ułatwią orientacje na poszczególnych przystankach i stacjach.

Ogólny koszt prowadzonych robót wynosi ok. 145 mln zł. Rewitalizacja zakończy się w IV kwartale br.

PODZIEL SIĘ