Pół godziny krócej z Koluszek do Częstochowy

Pół godziny krócej z Koluszek do Częstochowy

13 maja 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Dzięki rewitalizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice na odcinku Koluszki – Częstochowa podróż pociągiem na tej trasie skróci się o około 30 minut. Projekt obejmuje remont 125 kilometrów linii kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. peronami, mostami, wiaduktami oraz przejazdami drogowo-kolejowymi. Do tej pory przebudowano już 18 z 43 objętych projektem peronów oraz wymieniono 28 rozjazdów.

Fot. PKP PLK

W efekcie intensywnych prac na odcinku Koluszki – Częstochowa dotychczas przebudowano perony w miejscowościach Chrusty Nowe, Rokiciny, Łaznów, Radomsko, Rudniki, Bobry, Rzerzęczyce oraz Częstochowa Aniołów. Nowe perony wyposażone są w wiaty, nowy system oświetlenia oraz pochylnie, które ułatwią dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz opiekunom z dziećmi w wózkach. Łatwiej będą miały również osoby niewidome. Dzięki specjalnej nawierzchni będą mogły rozpoznać, gdzie znajduje się krawędź peronu. 

Wyremontowane perony to efekt tylko części działań przeprowadzonych na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych w ramach tego projektu. Na wybranych odcinkach trasy Koluszki – Częstochowa już wymieniono nawierzchnię torową i sieć trakcyjną, a w rejonie stacji Koluszki, Rokiciny, Baby, Radomsko, Widzów Teklinów, Rudniki i Wyczerpy zamontowano w sumie 28 nowych rozjazdów mających niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa przejazdu pociągów.

Obecnie trwają prace na stacji Piotrków Trybunalski, gdzie rewitalizowany jest układ torowy, sieć trakcyjna i perony. Prace powinny się zakończyć do końca maja bieżącego roku. Na 10-kilometrowym odcinku pomiędzy Gorzkowicami a Gomunicami po oddaniu do użytku zrewitalizowanego toru nr 2 wykonawca przystąpił do prac w torze nr 1. Pasażerowie mogą także korzystać z wyremontowanych peronów na przystankach w Gorzędowie, Kamieńsku oraz Gorzkowicach. Kolejowe ekipy budowlane pracują też na szlaku Widzów Teklinów – Radomsko. Planowane zakończenie prac to czerwiec bieżącego roku.

Linia kolejowa Warszawa – Katowice ma bardzo duże znaczenie komunikacyjne i transportowe dla województw mazowieckiego, łódzkiego oraz śląskiego, dlatego projekt pod nazwą „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa” to jedno z kluczowych zadań inwestycyjnych realizowanych obecnie na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych. Rewitalizacja jest najszybszą i najbardziej efektywną metodą przywrócenia parametrów technicznych intensywnie eksploatowanych linii, do jakich zalicza się popularna „Wiedenka” (dawna Kolej Warszawsko-Wiedeńska).

W rezultacie prowadzonych działań przywrócona zostanie prędkość rozkładowa do 120km/h dla pociągów osobowych i do 100 km/h dla pociągów towarowych, co będzie miało realne przełożenie na czas podróży i transportu towarów. Dziś w wielu miejscach pociągi muszą zwalniać do 50 km/h, dlatego też na pokonanie całego 125-km odcinka składy regionalne potrzebują około dwóch i pół godziny, a składy TLK około dwóch godzin. Po zakończeniu wszystkich prac przejazd z Koluszek do Częstochowy skróci się o 30 minut.

Koszt realizacji projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa” wyniesie ponad 535 mln złotych netto, z czego 416,2 mln złotych netto będzie pochodzić z dofinansowania Unii Europejskiej.

Inwestycja w liczbach:

160 – kilometrów torów przejdzie gruntowny remont

142 – rozjazdów zostanie wymienionych

43 – perony zostaną przebudowane

19 – urządzeń samodzielnej sygnalizacji świetlnej zostanie zainstalowanych

12 – przejazdów kolejowych zostanie zmodernizowanych

11 – stacji zostanie zrewitalizowanych

Fot. PKP PLK

PODZIEL SIĘ