PKP Cargo: wyższy zysk, nieznaczny spadek przychodów

PKP Cargo: wyższy zysk, nieznaczny spadek przychodów

15 maja 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Grupa PKP Cargo osiągnęła zysk w pierwszym kwartale 2014 r. na poziomie 57,5 mln zł netto, wobec 1,4 mln zł rok wcześniej. O 1 proc. spadły przychody grupy (1040 mln zł). Jednocześnie obniżono koszty operacyjne o 6 proc. (czyli o 65 mln zł) w ujęciu rocznym w kategoriach: energii elektrycznej, paliwa oraz dostępu do infrastruktury.

Fot. Mikołaj Manowski

Na koniec pierwszego kwartału grupa PKP Cargo miała 58 proc. udziału w rynku towarowych przewozów kolejowych pod względem wykonanej pracy przewozowej oraz 47 proc. pod względem masy. W ujęciu rocznym praca przewozowa wzrosła o 4 proc., do poziomu 6,6 mld tonokilometrów w pierwszym kwartale 2014 r., a przewieziona masa o 2 proc., do 25,3 mln ton. Wzrosła także średnia odległość przewozu: do 259,6 km, wobec 252,5 km przed rokiem.

– Wykorzystaliśmy lepszą koniunkturę w gospodarce i odpowiednio szybko zareagowaliśmy na wyraźny spadek wolumenu transportu węgla, z sukcesem dywersyfikując nasze źródła przychodów. Będziemy nadal rosnąć wraz z polskim przemysłem, biorąc aktywny udział w realizacji planu reindustrializacji gospodarki. Jesteśmy na to przygotowani. Nasza sytuacja finansowa pozwala realnie myśleć o dalszym inwestowaniu w tabor, szkoleniu kadr, a także o rozwoju w Polsce i za granicą – mówi Adam Purwin, prezes PKP Cargo.

Udział w rynku

Wzrosły przewozy kruszyw i materiałów budowlanych (o 81 proc. rdr, 1,1 mld tonokilometrów). W przypadku metali i rud wzrost przewozów wyniósł 12 proc. (1 mld tonokilometrów). Obniżyła się natomiast praca przewozowa w segmencie intermodalnym  (o 12 proc., do 0,41 mld tonokilometrów). Praca przewozowa w segmencie węgla kamiennego spadła o 13 proc. rdr, do 2,5 mld tonokilometrów.

Spadek kosztów

Grupa PKP Cargo obniżyła koszty w kategoriach: energii elektrycznej, paliwa oraz dostępu do infrastruktury. Łącznie koszty spadły o 6 proc. w ujęciu rocznym, czyli o 65 mln zł.

Inwestycje w pierwszym kwartale zamknęły się kwotą 116 mln zł i były finansowane głównie ze środków własnych. Wyremontowano ponad 2 000 wagonów i 34 lokomotywy. Jednocześnie modernizacji poddano 6 lokomotyw.

– Mamy stabilną sytuację finansową. PKP Cargo dysponuje kilkuset milionami złotych gotówki przy relatywnie niewielkim zadłużeniu i dostępie do wielu źródeł finansowania, w tym także kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kondycja finansowa PKP Cargo pozwala planować rozwój organiczny w kraju i za granicą, realnie myśleć o potencjalnych akwizycjach i modernizować tabor celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi naszych klientów – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu ds. finansowych.

Marża EBITDA wyniosła 15,3 proc. (wobec 10,1 proc. rok wcześniej), natomiast marża  netto 5,5 proc. (wobec 0,1 proc.).

PODZIEL SIĘ