ZUE poprawiło wyniki w I kwartale 2014 r.

ZUE poprawiło wyniki w I kwartale 2014 r.

21 maja 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE zanotowała w I kw. 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 108,3 mln zł, czyli wyższe o 105 proc. od wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 2,1 mln zł, wobec – 0,6 mln zł rok wcześniej.

Fot. Adam Brzozowski

Strata zanotowana przez Grupę była na poziomie netto w wysokości – 2,1 mln zł, co oznacza poprawę wobec tego samego okresu rok wcześniej, kiedy strata netto sięgnęła – 3,9 mln zł.

Obecny portfel zamówień Grupy jest na wysokim poziomie ok. 1,2 mld zł. Spółka aktywnie poszukuje dalszych zleceń i pozytywnie ocenia długofalowe perspektywy rozwoju rynków swojej działalności, tj. rynku kolejowego, infrastruktury miejskiej oraz rynku inwestycji w infrastrukturę sieci energetycznych. Również możliwości związane z nową perspektywą finansową UE oceniane są przez Spółkę jako obiecujące.

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

Wyszczególnienie I kw. 2014 I kw. 2013
Przychody netto ze sprzedaży  108 349 52 957
Wynik brutto na sprzedaży 2 076 - 619
EBITDA - 357 - 2 980
Wynik netto  - 2 119 - 3 894

Grupa ZUE zakończyła I kwartał 2014 roku wynikami lepszymi niż osiągnięte w tym samym okresie rok wcześniej, na wszystkich poziomach rachunku wyników.

Grupa zachowuje bezpieczne poziomy wskaźników zadłużenia i płynności. Na koniec I kwartału 2014 roku wartość niewykorzystanych linii kredytowych Grupy wynosiła 55 mln zł.

Portfel zamówień

2014 rok Grupa ZUE rozpoczęła z portfelem zamówień na poziomie ok. 700 mln zł, w pierwszych miesiącach tego roku rozbudowując go do poziomu 1,2 mld zł.

Wybrane znaczące kontrakty zawarte przez Grupę ZUE w 2014 roku przestawia tabela poniżej:

Inwestor Nazwa zadania Wartość przypadająca Grupie ZUE (netto) Termin realizacji
Mota – Engil Central Europe S.A.    Wykonanie części prac budowlanych w zakresie robót trakcyjnych i torowych w realizowanym przez Mota – Engil Central Europe S.A. zadaniu pn.: ”Rozbudowa linii Tramwajowej KST Etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie” 26,7 mln PLN Sierpień 2015
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.    Budowa linii tramwajowej na Tarchomin w Warszawie 52,2 mln PLN Grudzień 2014
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o.    Wykonanie robót budowlanych dla odcinka V stacja Grodzisk Mazowiecki 71,6 mln PLN Wrzesień 2015
Budimex S.A.   Kompleksowe wykonanie robót wchodzących w zakres zadania realizowanego przez Budimex S.A.  pn.: : „Przebudowa Linii Tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” 11,9 mln PLN Grudzień 2014
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław Zgorzelec na Odcinku Wrocław – Jelenia Góra” – modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, podg. Smolec, tor nr 1 szlak Smolec – Kąty Wrocławskie, tor nr 1 szlak Kąty Wrocławskie – Mietków oraz tor nr 3 w stacji Boguszów Gorce Zachód 42,4 mln PLN Październik 2015
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. „Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew” 469, 0 mln PLN Czerwiec 2019

Dodatkowo Grupa złożyła najkorzystniejsze oferty w następujących projektach:

 1. Budowa IKD Koszyce, Plan Maratónu Mieru – plac stacyjny”
  • Zamawiający: Miasto Koszyce (Mesto Košice)
  • Wartość netto oferty: 33,3 mln EUR
  • Termin realizacji: 14 miesięcy od daty udzielenia zamówienia
 2. „KE, Modernizacja linii tramwajowych, dokumentacja projektowa + realizacja”
  • Zamawiający: Miasto Koszyce (Mesto Košice)
  • Wartość netto oferty: 57,9 mln EUR
  • Termin realizacji: 14 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Łączny udział Grupy ZUE w ww. projektach wynosi nie mniej niż 27,4 mln EUR (w tym wszystkie roboty specjalistyczne związane z budową torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej).

– Pierwszy kwartał obecnego roku oceniam jako bardzo dobry okres dla Grupy, zarówno pod względem wypracowanych wyników finansowych, jak i budowania perspektyw na kolejne okresy – powiedział Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A. – Nasz obecny, wysoki backlog daje nam duże bezpieczeństwo działalności i komfort wyboru kolejnych zleceń, które będą najbardziej interesujące dla Grupy. Cieszy nas w szczególności podpisanie umowy na budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew, o wartości 469 mln zł netto, które pozwoliło nam wejść na rynek energetycznhych sieci przesyłowych wysokiego napięcia. Długofalowe perspektywy na rynkach naszej działalności, tj. rynku kolejowego, infrastruktury miejskiej oraz rynku inwestycji w infrastrukturę sieci energetycznych oceniamy jako dobre, również możliwości związane z nową perspektywą finansową UE są obiecujące - dodał Wiesław Nowak.

PODZIEL SIĘ