Regulacje UTK wezwał PLK do poprawy informacji megafonowej

UTK wezwał PLK do poprawy informacji megafonowej

03 czerwca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W wyniku działań monitorująco-nadzorczych UTK, stwierdzono szereg nieprawidłowości dotyczących jakości świadczonej przez PKP PLK informacji megafonowej. Uwagi dotyczą m.in. niestosowania się przez spółkę do własnych procedur, niewygłaszania obcojęzycznych komunikatów dla pociągów międzynarodowych, zaniechiwania podawania informacji o grupach wagonów czy braku reakcji dyżurnych ruchu wobec rażących przypadków nieprawidłowych lub niedziałających zapowiedzi komputerowych.

Fot. Rafał Wilgusiak

Wbrew wielokrotnie podawanym przez PKP PLK informacjom, że od rozkładu jazdy 2013/14 na wszystkich stacjach i przystankach komunikaty megafonowe są wygłaszane według jednolitych schematów i przyjętych procedur, nadal występuje szereg lokalizacji, w których powyższe nie ma potwierdzenia.

Według nowych procedur, zapowiedzi pociągów międzynarodowych i lotniskowych powinny być wygłaszane także w wersji obcojęzycznej, co najmniej w języku angielskim. Komunikatów takich brakuje nawet na większych stacjach węzłowych (np. Kutno, Zawiercie). Oznacza to, iż polska kolej nadal stwarza istotne bariery dla obcokrajowców, a standard informacji jest gorszy niż w innych krajach UE.

Urząd stwierdził, iż na części linii kolejowych, gdzie komunikaty emitowane są automatycznie, nie dostosowano ich treści i częstotliwości do nowych wymogów. W niektórych lokalizacjach (np. linia Warszawa – Siedlce) komunikaty dotyczące wjazdów pociągów emitowane są na około 20 - 30 sekund przed fizycznym zatrzymaniem każdego składu, co uniemożliwia bezpieczne przemieszczenie się podróżnych na odpowiedni peron. Stwierdzono również przypadki nieinformowania podróżnych o zmianach peronów, wskutek czego pasażerowie z narażeniem zdrowia i życia przebiegali przez tory.

Uwagi Urzędu dotyczą  także zapowiedzi manualnych, które w dziesiątkach lokalizacji nadal wygłaszane są według indywidualnych nawyków dyżurnych ruchu. Notoryczne są także przypadki zaniechania informowania o mniejszych opóźnieniach pociągów i wygłaszanie komunikatów informujących o wjeździe danego składu 5-10 minut po rozkładowej godzinie odjazdu. Przez ten czas zdezorientowani podróżni nie wiedzą co dzieje się z danym pociągiem. Poważne problemy dotyczą pociągów wielorelacyjnych. W części lokalizacji PKP PLK nie informuje o grupach wagonów i zestawieniach składów z rezerwacją miejsc.

Wobec mnogości stwierdzonych nieprawidłowości, UTK wyznaczył zarządcy infrastruktury 30-dniowy termin na ostateczne wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku dalszego występowania problemu, Urząd podejmie wobec PKP PLK wszelkie możliwe środki prawne mające na celu wyegzekwowanie należytej staranności w zakresie informowania podróżnych.

PODZIEL SIĘ