Torpol ma zgodę na wejście na giełdę

Torpol ma zgodę na wejście na giełdę

13 czerwca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Torpol, która specjalizuje się w budowie infrastruktury kolejowej i tramwajowej.

Fot. Adam Brzozowski

Torpol ma zamiar przeprowadzić ofertę publiczną akcji serii A i B oraz zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B. Współoferującymi są: Dom Maklerski BZ WBK SA oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Spółka Torpol należy do grupy Polimex-Mostostal. Według komunikatu spółki, posiada ona zdywersyfikowany portfel zamówień na lata 2014-2015, o łącznej wartości ponad 2,2 miliarda złotych netto (z wyłączeniem konsorcjantów).

W 2013 r. Torpol osiągnął 416 mln zł przychodów ze sprzedaży. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 5,8 proc. Wynik EBITDA przekroczył 21 mln zł, a wynik netto osiągnął 5 mln zł. Spółka zakłada, że w 2014 roku jej przychody zwiększą się blisko dwukrotnie, a w ślad za obrotami pójdzie też ponadproporcjonalny wzrost zysków.

– Wejście na rynek kapitałowy to przełomowy krok w historii spółki. Staniemy się jeszcze bardziej wiarygodni dla zamawiających, pozyskamy środki na rozwój organiczny i będzie nam łatwiej sięgać po finansowanie na realizację bieżących projektów – mówi Tomasz Sweklej, prezes Torpolu.

Zgodnie z przyjętym budżetem UE na lata 2014-2020, Polska otrzyma w ramach polityki spójności 72,9 mld EUR według cen stałych.

Do najważniejszych projektów realizowanych przez Torpol w Polsce należy projekt budowy nowego dworca multimodalnego w Łodzi. Torpol jest liderem konsorcjum odpowiedzialnego za zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do eksploatacji inwestycji obejmującej modernizację linii kolejowej Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowę części podziemnej multimodalnego dworca Łódź Fabryczna z halą do obsługi podróżnych. Wartość kontraktu wynosi 1,43 mld złotych netto, z czego 40% z tej kwoty przypada na spółkę Torpol.

Drugim pod względem wielkości projektem jest modernizacja linii Rail Baltica. Torpol jest liderem konsorcjum  odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne). Łączna wartość kontraktu to 1,3 mld złotych netto, z czego ok. 1,1 mld złotych przypada na Torpol.

Torpol realizuje strategię dywersyfikacji geograficznej, od 2010 r. jest obecny w Norwegii poprzez spółkę Torpol Norge.

Torpol zatrudnia ok. 400 pracowników.

PODZIEL SIĘ