Morgan Stanley właścicielem 5 proc. akcji PKP Cargo

Morgan Stanley właścicielem 5 proc. akcji PKP Cargo

20 czerwca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Morgan Stanley Investment Management Inc. przekroczył próg 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKP Cargo – poinformował przewoźnik w komunikacie giełdowym.

Fot. beax, Wikipedia

Do przekroczenia tego progu doszło w wyniku nabycia akcji PKP Cargo w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych 12 czerwca 2014 roku.

W wyniku transakcji na rachunkach Morgan Stanley Group znajduje się 2 mln 380 tys. akcji PKP Cargo, co stanowi  5,31 proc. kapitału zakładowego przewoźnika. 

Tym samym amerykański bank dołączył do pozostałych dwóch podmiotów sektora finansowaego, czyli ING OFE i EBOiR, które również posiadają ponad 5 proc. akcji PKP Cargo. Polskie Koleje Państwowe S.A. pozostawiły w swoim posiadaniu 33 proc. akcji spółki. Niemniej, nadal będą uprawnione do powoływania większości członków rady nadzorczej przewoźnika.

PODZIEL SIĘ