Na Centralnym pojawią się nowe ruchome schody

Na Centralnym pojawią się nowe ruchome schody

08 lipca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP S.A. ogłosiły przetarg na wykonanie demontażu istniejących oraz dostawę, montaż i instalację 8 nowych ciągów schodów ruchomych oraz 8 platform ruchomych w podziemnej galerii wschodniej dworca kolejowego Warszawa Centralna.

Fot. Dominik Skudlarski

Oprócz wymiany schodów i platform, wykonawca będzie musiał także zapewnić ich serwisowanie przez okres trwania gwarancji. Poza tym prace mają zostać przeprowadzone tak, by była zapewniona ciągłość funkcjonowania dworca.

Schody mają być gotowe do 5 grudnia 2014 r., natomiast platformy ruchome powinny zostać zainstalowane do 15 marca 2015 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 tys. zł. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. Przy wyborze oferty PKP S.A. będą kierowały się dwoma kryteriami: ceną – 80 proc. oraz skróceniem terminu realizacji – 20 proc.

Oferty można składać do 23 lipca 2014 r.

PODZIEL SIĘ