PKP PLK wracają do koncepcji budowy KDP?

PKP PLK wracają do koncepcji budowy KDP?

17 lipca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa – Łódź - Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina i do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi. Czy to oznacza, że zarządca infrastruktury wraca do budowy superszybkiej kolei?

Fot. Sebastian Terfloth, Wikimedia

Celem opracowania jest wykonanie pracy studialnej, która będzie stanowić podstawę do dalszej realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do budowy połączenia kolejowego linią dużych prędkości z Poznania do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz z Wrocławia do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi. Do chwili obecnej PKP PLK nie posiada własnych studiów przebiegu obu wymienionych tras.

Zarządca infrastruktury chce przeanalizować łącznie 9 wariantów (plus jeden porównawczy) przebiegu trasy z różnymi opcjami prędkości, opartych na budowie nowych linii dużych prędkości z ewentualnym częściowym wykorzystaniem linii istniejących. W opracowaniu będą wzięte pod uwagę różnorodne aspekty dotyczące lokalizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych np. infrastruktura gospodarcza, ekonomiczna, itd.

Studium ma określić sens budowy KDP

W jakim celu PKP PLK ogłosiła przetarg? Wiadomo przecież na podstawie zrealizowanego studium wykonalności dla linii „Y”, że koszt budowy Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa – Łódź - Poznań/Wrocław to ok. 23 mld zł. A na tę inwestycję nie ma na razie pieniędzy. Jak mówiła w kwietniu tego roku minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska rząd nie zamierza wracać do koncepcji budowy w Polsce KDP. - Rozmowy o takiej linii to temat na po 2020 r.- powiedziała wówczas wicepremier. - W momencie, gdy nie mamy wszystkich dróg ekspresowych, nie mamy kolei na odpowiednim poziomie (…) to nie jest czas, by pakować ogromne pieniądze w koleje, które mogą jeździć 300 km/h - dodała.

Stanowisko to cały czas obowiązuje. - Koleje Dużych Prędkości to temat na przyszłość. Naszym priorytetem na najbliższe lata jest realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich i zapewnienie finansowania krajowego dla tych projektów. W ten sposób chcemy poprawić efektywność funkcjonowania obecnego systemu kolejowego. W związku z tym budowa KDP będzie musiała trochę poczekać – powiedział w rozmowie z „Kurierem Kolejowym” Zbigniew Klepacki, wiceminister infrastruktury i rozwoju ds. kolejnictwa.

Tymczasem PKP Polskie Linie Kolejowe tłumaczą, że wstępne studium wydłużenia linii do granicy z Niemcami i Czechami ma dać dodatkową odpowiedź, czy sensowniej jest budować nowe linie, czy modernizować obecnie istniejące, a jeżeli tak, to czy pod kątem prędkości 200 km/h czy 350 km/h.

W tym kontekście trudno nie zgodzić się z opinią, że ważniejsze wydaje się wydanie wszystkich środków unijnych a nie sensowność ich spożytkowania.


Najbardziej prawdopodobny przebieg "Igreka" (na fioletowo)

 WARIANTY PRZEDŁUŻENIA „IGREKA”

Wariant 0 tzw. bezinwestycyjny zakłada poprowadzenie KDP po już istniejącej sieci kolejowej, wykorzystywanej do prowadzenia przewozów pasażerskich w relacjach przewidzianych do obsługi przez projektowaną linię, w stanie niezbędnym do zachowania obecnych funkcji eksploatacyjnych. Wariant 0 nie będzie realizowany. Posłuży jedynie do celów porównawczych jako punkt odniesienia w analizach.

Pozostałe dziewięć wariantów zakłada budowę nowych linii kolejowych. Pięć z nich dotyczy przedłużenia KDP z Poznania w kierunku Berlina, zaś cztery poprowadzenia trasy z Wrocławia w stronę Pragi.

Z POZNANIA W STRONĘ NIEMIEC

Wariant 1N

  • przebieg nowej linii kolejowej dużych prędkości na całej długości trasy z Poznania Głównego przez obszar Zielonej Góry lub jego najbliższego otoczenia do granicy z Niemcami w kierunku Berlina. Wykonawca zaproponuje i uzasadni punkt styku linii na granicy państw. Zakładana prędkość konstrukcyjna 350 km/h.
  • modernizacje odcinków istniejących linii kolejowych z ewentualną dobudową nowych odcinków uzupełniających z Poznania Głównego przez obszar miasta Zielona Góra lub jego najbliższego otoczenia do granicy z Niemcami w kierunku Berlina. Wykonawca zaproponuje i uzasadni punkt styku linii na granicy państw. Zakładana prędkość konstrukcyjna 200 km/h.

Wariant 2N

  • przebieg nowej linii dużych prędkości na całej długości trasy z Poznania Głównego przez obszar Gorzowa Wielkopolskiego lub jego najbliższego otoczenia do granicy z Niemcami w kierunku Berlina przez przejście graniczne Kostrzyn/Kietz. W uzasadnionym przypadku wykonawca studium może zaproponować inny punkt styku linii z granicą niemiecką wraz z jego uzasadnieniem. Zakładana prędkość konstrukcyjna 350 km/h.
  • modernizacje istniejących linii kolejowych 351, 367, 363 z dobudową nowych odcinków linii z Poznania Głównego przez rejon Międzychodu, Skwierzyny i Gorzowa Wielkopolskiego do granicy z Niemcami w kierunku Berlina z uwzględnieniem zlokalizowania w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego punktu odgałęzienia linii kolejowej do Szczecina (analiza i wariantowanie linii kolejowej do Szczecina będzie przedmiotem innego studium). Wykonawca zaproponuje i uzasadni punkt styku linii na granicy państw. Zakładana prędkość konstrukcyjna 200 km/h.

Wariant 3N

Trasowanie nowej linii kolejowej dużych prędkości z Poznania Głównego wzdłuż autostrady A2 przez rejon Świebodzina i Rzepina do przejścia granicznego w Słubicach. Zakładana prędkość konstrukcyjna 350 km/h.

Wariant 4N

Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 3 na odcinku Poznań Główny granica Państwa wraz z budową obwodnicy (dobudowa odcinka) w rejonie Zbąszynka. Zakładana prędkość konstrukcyjna 200 km/h.

Wariant 5N

Wariant autorski. PKP PLK zobowiązuje wykonawcę do przedstawienia wariantu przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, różniącego się przebiegiem od określonych powyżej z uwzględnieniem wyprowadzenia linii ze stacji Poznań Główny do granicy z Niemcami z uzasadnieniem wskazania punktu styku linii na granicy.

Z WROCŁAWIA W STRONĘ CZECH

Wariant 1C

Wyprowadzenie linii ze stacji Wrocław Główny do granicy z Republiką Czeską w kierunku – Hradec Kralove – Praga. Zakładana prędkość konstrukcyjna 350 km/h i 200 km/h.

Wariant 2C

Wyprowadzenie linii ze stacji Wrocław Główny przez Jelenią Górę do granicy z Republiką Czeską w kierunku Liberec – Praga. Zakładana prędkość konstrukcyjna 350 km/h i 200 km/h.

Wariant 3C

Wyprowadzenie linii ze stacji Wrocław Główny przez Zgorzelec-Zawidów do granicy z Republiką Czeską w kierunku Liberec – Praga. Zakładana prędkość konstrukcyjna 350 km/h i 200 km/h.

Wariant 4C – wariant autorski

Wykonawca przedstawi, podobnie jak w przypadku trasy z Poznania, wariant przebiegu linii kolejowej, różniący się od określonych powyżej z uwzględnieniem wyprowadzenia linii ze stacji Wrocław Główny do granicy z Czechami i wskazaniem punktu styku linii na granicy.

Dla wszystkich wariantów dopuszcza się ograniczenie (obniżenie) prędkości w uzasadnionych przypadkach.

Wykonanie studium będzie realizowane w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7.1-26 pn. "Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych". Termin składania wniosków o udział w postępowaniu na opracowanie studium upływa 19 sierpnia.