160 km nowych torów na trasie z Koluszek do Częstochowy

160 km nowych torów na trasie z Koluszek do Częstochowy

05 sierpnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Podróż pociągiem z Koluszek do Częstochowy będzie krótsza o pół godziny, a do tego pojedziemy wygodniej i bezpieczniej. PKP Polskie Linie Kolejowe rewitalizują linię kolejową nr 1 Warszawa – Katowice na liczącym 125 km odcinku Koluszki – Częstochowa. Poza położeniem nowych torów, w ramach inwestycji wyremontowane zostaną także perony.

Fot. PKP PLK

Na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych przebudowano już kilkanaście peronów. W zdecydowanie lepszych warunkach niż dotychczas na pociąg czekają mieszkańcy Chrustów Nowych, Rokicin, Łaznowa, Radomska, Rudnik koło Częstochowy , Bobrów, Rzerzęczyc, Gorzędowa, Gorzkowic oraz Częstochowy Aniołów. Pasażerowie korzystają też z wyremontowanych peronów na przystankach w Gorzędowie, Kamieńsku oraz Gorzkowicach. Obiekty zyskały nowe oświetlenie i nagłośnienie. – Zbudowaliśmy również specjalne pochylnie, które ułatwiają dostanie się na peron osobom starszym, opiekunom z dziećmi w wózkach, rowerzystom oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Z kolei osoby niewidome dzięki zastosowanej specjalnej nawierzchni będą mogły rozpoznać, gdzie znajduje się krawędź peronu – informuje Karol Pyszyński, kierownik kontraktu  z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Stacja w Piotrkowie w trakcie odbiorów

Przebudowa peronów to tylko część projektu modernizacji linii kolejowej nr 1. Prace trwają także w obszarze torowiska. W rejonie stacji Koluszki, Rokiciny, Baby, Radomsko, Widzów Teklinów, Rudniki    i Wyczerpy kolejarze wymienili szyny oraz sieć trakcyjną. Zamontowano także około 40 rozjazdów, które usprawniają ruch kolejowy. – Ten etap prac remontowych jest istotny ze względu na bezpieczeństwo przejazdu pociągów – podkreśla Karol Pyszyński i dodaje, że fazę odbiorów budowlanych przechodzi właśnie stacja kolejowa w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie zrewitalizowano perony, sieć trakcyjną i cały układ torowy.

Ponadto, do użytku oddany został tor 2 na odcinku między Gorzkowicami a Gomunicami. Na finiszu są natomiast prace przy torze 1. Obejmują około 10-kilometrowy fragment trasy.

Fot. PKP PLK

Zaoszczędzimy pół godziny 

Prace na linii popularnej „Wiedenki” (dawna Kolej Warszawsko-Wiedeńska) były konieczne m.in. ze względu na stan  infrastruktury kolejowej. Po zakończeniu robót podróżowanie na tej trasie będzie bezpieczniejsze i szybsze. Polskie Linie Kolejowe przywrócą prędkość rozkładową do 120km/h dla pociągów osobowych i do 100 km/h dla pociągów towarowych, co będzie miało realne przełożenie na czas podróży i transport towarów. Dziś w wielu miejscach pociągi muszą zwalniać do 50 km/h, dlatego też na pokonanie całego 125-km odcinka składy regionalne potrzebują około dwóch i pół godziny, a składy TLK około dwóch godzin. Po zakończeniu wszystkich prac przejazd z Koluszek do Częstochowy skróci się o 30 minut.

Koszt realizacji projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa” to ponad 535 mln złotych netto. 416,2 mln złotych netto pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej.

Inwestycja w liczbach:

  • wymiana 160 km toru oraz 142 rozjazdy
  • remont 43 peronów i 12 przejazdów kolejowych
  • bezpieczeństwo: montaż na 19 przejazdach samoczynnej sygnalizacji przejazdowej
  • rewitalizacja 12 stacji, 83 km sieci trakcyjnej, 30 mostów, 5 wiaduktów, 15 przepustów, 1 mur oporowy
PODZIEL SIĘ