Nowy przetarg na modernizację linii WKD

Nowy przetarg na modernizację linii WKD

18 sierpnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Warszawska Kolej Dojazdowa po raz kolejny ogłosiła przetarg na kompleksową naprawa toru nr 1 linii kolejowej WKD nr 47 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów WKD. W poprzednim postępowaniu spółka odstąpiła od badania i oceny ofert ponieważ najniższa oferta przekraczała budżet przeznaczony na sfinansowanie zamówienia.

Fot. Piotr Celiński

Przedmiot zamówienia ogłoszonego postępowania obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy toru nr 1 linii kolejowej WKD nr 47 w km 0,350 - 17,850 szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów. Realizacja robót odbędzie się w dwóch etapach: pierwszy  w okresie od podpisania umowy i przekazania placu budowy do dnia 30 września  2014r., drugi w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 31 sierpnia 2015 r.

W etapie I prac, wykonawca wykona kompleksową naprawę toru nr 1 na odcinku Warszawa Zachodnia WKD - Warszawa Śródmieście WKD. Roboty remontowe będą prowadzone przy całodobowym zamknięciu toru nr 1 i toru nr 2 dla ruchu pociągów.

Podczas realizacji etapu II, prace budowlane będą prowadzone przy całodobowym zamknięciu toru nr 1, przy czynnym ruchu pociągów po torze sąsiednim, na odcinku od Warszawa Zachodnia WKD - Komorów WKD.

Zakres zamówienia dla obu etapów robót obejmuje m.in.:

  • sporządzenie harmonogramu rzeczowo -finansowego realizacji robót w I i II etapie
  • wymianę nawierzchni torowej w km 0,350 do 17,850 zgodnie z etapami robót,
  • mechaniczne ścięcie ław torowiska,
  • renowację rowu odwadniającego,
  • obniżenie niwelety toru pod wiaduktem torowym w km 16,790 wraz z zabudową skarpy pod wiaduktem,
  • demontaż i montaż urządzeń srk
  • demontaż i montaż istniejących nawierzchni przejazdów
  • stabilizacja toru

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w czwartek, 21 sierpnia 2014 r. o godz. 9.20 na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska odbędzie się zebranie potencjalnych wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej, omówienia zakresu robót przewidzianego do wykonania i zgłoszenia przez wykonawców pytań związanych z przedmiotowym zamówieniem.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. Firmy biorące udział w postępowaniu muszą wpłacić wadium w wysokości 100 tys. O wyborze oferty zdecyduje najniższa cena.

Na oferty WKD czeka do 29 sierpnia 2014 r.

Przypomnijmy, po analizie możliwości finansowych spółki, Warszawska Kolej Dojazdowa odstąpiła od badania i oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 27 994 800 zł brutto. Przy budżecie 24,6 mln zł brutto, była to kwota o 3,4 mln zł brutto większa niż ta jaką przewoźnik zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

PODZIEL SIĘ