Paszkiewicz: reorganizacja PLK ma na celu wzrost efektywności

Paszkiewicz: reorganizacja PLK ma na celu wzrost efektywności

19 sierpnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości związków zawodowych dotyczące restrukturyzacji PKP Polskich Linii Kolejowych, prezes spółki, Remigiusz Paszkiewicz przekonuje, że zmiany mają na celu lepszą i efektywniejszą organizację działań zarządcy infrastruktury.

Fot. Rafał Wilgusiak

W liście do przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych, prezes Paszkiewicz stwierdza, że proces konsultacji – do którego uwagi zgłaszała strona społeczna – przebiegł w szerszym zakresie niż to wynika z układu zbiorowego pracy. Związkowcy otrzymali projekt nowego regulaminu PKP PLK, który zawiera zmiany dotyczące sekcji eksploatacji a jego konsultowanie trwało od 30 czerwca do 5 sierpnia, czyli o 6 dni dłużej niż przewidywano.

Według szefa PKP PLK wszelkie pojawiające się wątpliwości zostały wyjaśnione w czasie spotkań z Piotrem Wyborskim, dyrektorem pełnomocnikiem zarządu ds. optymalizacji procesów w PKP PLK. Federacji ZZP PKP przekazano też dodatkową, uzupełniającą informację w postaci map sekcji eksploatacji na terenie wszystkich Zakładów Linii Kolejowych.

"Wszystkie propozycje korekt zostały wnikliwie rozważone, a na każdy wniosek udzielono lub niezwłocznie będzie udzielona odpowiedź” – zapewnia w liście Remigiusz Paszkiewicz.

Aby rozwiać pojawiające się obawy związkowców, prezes PKP PLK podkreśla, że planowane zmiany organizacyjne w 2014 r. nie wiążą się ze zmniejszeniem liczby etatów pracowników szczebla podstawowego oraz etatów personelu nadzoru i kierownictwa. Nie przełożą się też na pogorszenie jakości utrzymania i eksploatacji infrastruktury oraz poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Same zaś zmiany mają na celu lepszą i efektywniejszą organizację pracy.

„W ramach nowych większych sekcji sprzęt techniczny będzie wykorzystywany efektywniej, zwiększy się też zasięg sprzętu w terenie oraz jego zastępowalność w przypadku awarii. Na efektywność wpłynie też zwiększony zakres kompetencji naczelników i ich zastępców, szczególnie w zakresie sprawniejszego zarządzania organizacją pracy” – przekonuje w piśmie do FZZP PKP prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Ponadto, po reorganizacji struktur spółki pod biuro Zakładu będzie podlegało mniej sekcji, co sprawi, że komunikacja z osobami odpowiedzialnymi "będzie bardziej regularna i szczegółowa". Mniejsza liczba sekcji przyspieszy i ułatwi obieg dokumentów. Zmiana struktury organizacyjnej sekcji ma spowodować zwiększenie liczby zawiadowców, którzy będą bardziej dostępni dla pracowników. To usprawni nadzór, zarządzanie i komunikację w obrębie każdej sekcji.

Przypomnijmy, że związki zawodowe są przeciw zmianom w strukturze organizacyjne PKP PLK. Grożą też sporem zbiorowym w spółce.

PODZIEL SIĘ