Coraz mniej czasu na ukończenie modernizacji CMK

Coraz mniej czasu na ukończenie modernizacji CMK

22 sierpnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prace modernizacyjne na CMK mają priorytet – PKP PLK przeznaczyły na tę inwestycję ogromne pieniądze, a magistrala ma się stać głównym korytarzem, w którym będą jeździć pociągi Pendolino. Jednakże pod dużym znakiem zapytania stoi zakończenie prac do grudnia br., tak aby składy ED250 mogły osiągnąć 200 km/h.

Fot. Agnieszka Jurewicz

Jedną z kluczowych inwestycji, prowadzonych obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe, jest modernizacja linii nr 4, czyli Centralnej Magistrali Kolejowej, po której już od grudnia tego roku ma rozpocząć regularne kursy do Krakowa, Katowic i Wrocławia Pendolino.

Zadanie jest o tyle priorytetowe, że CMK będzie stanowić główny korytarz dla składów ED250, a efektem prac będzie podniesienie prędkości rozkładowej na wybranych odcinkach linii do 200 km/h.

Podzielona na etapy

Modernizację CMK podzielono na kilka etapów. Jako pierwszy modernizowany był jej południowy odcinek o długości blisko 100 km, od stacji Olszamowice do Zawiercia, z wyłączeniem stacji Włoszczowa Płn. Tam od grudnia br. Pendolino będzie mogło rozpędzać się do 200 km/h.

Kolejnym etapem jest realizowana obecnie inwestycja, przygotowująca do 200 km/h północny odcinek linii, od Grodziska Mazowieckiego do Idzikowic, o długości 78 km.

Ostatnim etapem (do 2023 r.) będzie modernizacja środkowego odcinka (47 km), wraz z przebudową pozostałych, niemodernizowanych wcześniej stacji i podniesienie prędkości rozkładowej na całej CMK do 230 km/h.

Ponadto, na CMK zainstalowano Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS) poziomu pierwszego, rozpoczęto też modernizację obiektów energetycznych.

Przed grudniem nie zdążą?

Zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem, ukończenie wszystkich toczących się obecnie prac na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice miało nastąpić do połowy grudnia br. Aktualnie roboty prowadzone są na czterech szlakach o łącznej długości 62 km. Na tych odcinkach ruch pociągów odbywa się wahadłowo po jednym torze.

Prace obejmują: likwidację przejazdów drogowych w poziomie szyn, modernizację obiektów inżynieryjnych, kompleksową przebudowę stacji wraz z układem torowym i siecią trakcyjną, oraz modernizację i budowę nowych podstacji trakcyjnych.

Rok 2014 jest rekordowy dla CMK pod względem liczby odcinków objętych robotami torowymi. Wszystko jednak wskazuje na to, że mimo intensyfikacji prac i drastycznych ograniczeń pracy eksploatacyjnej na linii nie uda się na czas ukończyć inwestycji. Pendolino od grudnia br. zamiast 200 km/h, pojedzie na północnym odcinku CMK jedynie do 160 km/h, ale i to nie jest pewne, gdyż nie we wszystkich lokalizacjach uda się zakończyć prace i doprowadzić linię do pełnej przejezdności.

Zagrożenie jest realne

Realnym zagrożeniem jest wydłużenie zapowiadanych wcześniej czasów przejazdu do Krakowa, Katowic i Wrocławia nawet o kilkanaście minut, a mniejsza przepustowość linii może doprowadzić do redukcji liczby zaplanowanych połączeń.

Opóźnienia na niektórych odcinkach robót mają już ponad rok. W innych lokalizacjach prace w ogóle się nie rozpoczęły. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, od braku decyzji środowiskowych lub pozwolenia na budowę, po problemy z wyegzekwowaniem od wykonawców terminowości i jakości wykonania prac.

PKP PLK są na tyle zdeterminowane, że postanowiły zerwać umowy z nierzetelnymi firmami i przekazać rozgrzebane place budowy innym wykonawcom.

Jak aktualnie wygląda wielki plac budowy, jakim jest północny odcinek CMK? Oto podsumowanie tego, co zostało już zrobione, co jest w fazie realizacji i z czym do grudnia br. zdążyć się nie da.

Sieć trakcyjna

Modernizacja sieci trakcyjnej na wszystkich szlakach północnego odcinka CMK z wyłączeniem stacji prowadzona była w latach 2012-2013. Między Grodziskiem Mazowieckim a Idzikowicami na obu torach głównych zasadniczych wymieniono sieć wraz z zabudową nowych słupów trakcyjnych z fundamentami palowymi. Nowa sieć trakcyjna typu 2C120-2C-3 jest przystosowana do prędkości 250 km/h.

Stacje

Między Grodziskiem Mazowieckim a Idzikowicami zlokalizowane są trzy stacje techniczne: Korytów, Szeligi, Strzałki oraz posterunek odgałęźny Biała Rawska.

Stacja Korytów została zmodernizowana kilka lat temu i można przez nią przejechać z prędkością 200 km/h.

Przebudowa Szelig, największej z trzech stacji, rozpoczęła się w grudniu 2012 r. Wykonawca, hiszpańska firma ENEO-NORD, zgodnie z kontraktem miał zakończyć wszystkie prace w sierpniu 2013 r. Brak płynności finansowej firmy, błędy projektowe dotyczące sieci trakcyjnej oraz zbyt późne zamówienie szyn i rozjazdów spowodowały opóźnienia sięgające kilkunastu miesięcy. Zarządca infrastruktury w czerwcu br. zdecydował o zerwaniu kontraktu z wykonawcą i zlecił dokończenie modernizacji stacji firmie PNUIK Kraków. Inwestycja aktualnie jest zrealizowana zaledwie w 50 proc. Nowy wykonawca ma zakończyć prace w grudniu br.


Stacja Szeligi (fot.Agnieszka Jurewicz)

Umowę na przebudowę kolejnej stacji – Strzałki podpisano w sierpniu 2013 r. Wykonawca – Trakcja PRKiI wszedł na plac budowy w czwartym kwartale 2013 r. Do dziś inwestycja została zrealizowana w 50 proc., kompleksowo przebudowana została parzysta strona stacji. Prace na razie nie są kontynuowane, ponieważ aby rozpocząć przebudowę strony nieparzystej, trzeba przerzucić ruch pociągów na zmodernizowaną już część parzystą stacji. Tu z kolei warunkiem jest przejezdność po torze nr 2 szlaków Biała Rawska – Strzałki i Strzałki – Idzikowice. Na tym drugim trwa jednak przebudowa obiektów inżynieryjnych i do czasu zakończenia prac nie można kontynuować przebudowy stacji.

Zarówno wykonawca, jak i zarządca infrastruktury twierdzą, że inwestycje uda się ukończyć do końca br.

Posterunek odgałęźny

Modernizacja posterunku odgałęźnego Biała Rawska miała być prowadzona od kwietnia do listopada br. W grudniu ubiegłego roku wszczęto postępowanie przetargowe, a do podpisania umowy miało dojść w pierwszym kwartale 2014 r. Niestety, oferty przekroczyły wartość, jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie. Ze względu na niewystarczający termin na realizację inwestycji nie zdecydowano się na powtórzenie procedury przetargowej. Posterunek odgałęźny Biała Rawska nie będzie więc w tym roku modernizowany.

Zrezygnowano również z uproszczonej modernizacji rozjazdów na największej stacji CMK – Idzikowice. Tu od lat obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Niewielkie prace na rozjazdach przy torach głównych zasadniczych miały podnieść ich standard konstrukcyjny i pozwolić na przejazd z prędkością 140 km/h. Inwestycja nie będzie jednak realizowana.

Więcej na ten temat można przeczytać w najnowszym numerze "Kuriera Kolejowego"

PODZIEL SIĘ