Odnowią dworzec na przyjazd Pendolino

Odnowią dworzec na przyjazd Pendolino

22 sierpnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP S.A. ogłosiły przetarg na prace remontowe budynku dworca Częstochowa Stradom. Od grudnia na tej stacji zatrzymywać się będzie pociąg EIC Premium jadąc z Warszawy do Wrocławia.

Fot. PKP S.A.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych budynku dworca Częstochowa Stradom, polegających na remoncie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie dachu, holu dworca, kas biletowych i modernizacji WC wraz z budową parkingu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Postępowanie zostało podzielone na trzy zadania. Zadanie nr 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót modernizacyjno- remontowych toalet. Zadanie nr 2 dotyczy wykonania projektu budowy parkingu od strony wschodniej budynku wraz z oznakowaniem – 6 stanowisk, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie robót dotyczących budowy parkingu. Zadanie 3 obejmuje wykonanie takich prac jak remont elewacji, dachu muru oporowego od strony peronu, remontu holu dworcowego i kas biletowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych. Firmy biorące udział w postępowaniu muszą wpłacić wadium w wysokości 20 tys. zł. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Na oferty PKP S.A. czeka do 5 września 2014 r.

Prace remontowe będą zrealizowane do 31 grudnia 2014 r.

PODZIEL SIĘ