Podkarpackie wyda 2,4 mld zł na kolej do 2020 r.

Podkarpackie wyda 2,4 mld zł na kolej do 2020 r.

PODZIEL SIĘ

5 mld zł to szacunkowa wartość projektów dotyczących infrastruktury transportowej, które chce w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zrealizować samorząd województwa. Blisko połowa z tej kwoty zostanie przeznaczone na inwestycje kolejowe.

Fot. Piotr Celiński

Przedsięwzięcia kolejowe zarząd województwa chce realizować finansując je z trzech źródeł: Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz w ramach Kontraktu Terytorialnego obejmującego także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Władze Podkarpacia planują m.in. rewitalizację linii kolejowych np. na odcinku Jasło – Nowy - Zagórz, modernizację dworca w Rzeszowie, gdzie ma szansę powstać Intermodalne Centrum Przesiadkowe, rewitalizację kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów, a także zakup pojazdów szynowych.

- Gdyby udało się zrealizować te wszystkie projekty, Podkarpacie uzyskałoby dobrą dostępność komunikacyjną i gospodarczą ta infrastruktura bardzo dobrze służyłaby regionowi – mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa.

Przypomnijmy, że 14 sierpnia zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego”, wskazując w nim 12 obszarów tematycznych do objęcia kontraktem w ramach których zaproponował 70 przedsięwzięć priorytetowych.

Szczegóły dotyczące planowanych inwestycji w nagraniu filmowym z konferencji prasowej.