Będzie bezpieczniej na 8 przejazdach na linii WKD

Będzie bezpieczniej na 8 przejazdach na linii WKD

04 września 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Warszawska Kolej Dojazdowa rozstrzygnęła przetarg na zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na ośmiu przejazdach kolejowych linii WKD. Montażem urządzeń zajmie się firma Kombud z Radomia.

Fot. WKD

 W postępowania wpłynęła tylko jedna oferta. Jak czytamy w uzasadnieniu wyboru oferea spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, określone w SIWZ oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów wyboru oferty.  

Co ciekawe, cena oferty jest wyższa od kwoty jaką WKD przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia, jednak spółka podjęła decyzję o zwiększeniu środków finansowych na realizację zamówienia do ceny zaproponowanej przez Kombud.

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na ośmiu przejazdach kolejowych linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z robotami towarzyszącymi.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację oraz przeprowadzenie szkoleń 20 pracowników Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

PODZIEL SIĘ