Wielkopolska wyda 5 mld zł na kolej do 2020 r.

Wielkopolska wyda 5 mld zł na kolej do 2020 r.

09 września 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Województwo Wielkopolskie przygotowało swoją „listę marzeń” w skład której wchodzą projekty jakie samorząd zamierza przeprowadzić w najbliższych siedmiu latach. Na liście nie zabrakło przedsięwzięć kolejowych. Najważniejsze z nich, bo warte aż 3 mld zł jest dokończenie modernizacji linii E59 na odcinku z Wrocławia do Szczecina.

Fot. Piotr Celiński

Z punktu widzenia Wielkopolski, oprócz wspomnianego dokończenia modernizacji linii E59 (w ramach prac na tej linii Zarząd Województwa postuluje zrealizowanie rozjazdu kolejowego dla umożliwienia w przyszłości połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Poznań-Ławica) najistoniejszymi inwestycjami do realizacji w najbliższych latach są: modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła (szacowany koszt inwestycji to 675,9 mln zł) i modernizacja linii kolejowej Poznań - Inowrocław.

Konieczne jest również dokończenie modernizacji linii kolejowych nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz- granica województwa oraz 357 na odcinku Wolsztyn - Drzymałowo, których modernizację rozpoczęto w ramach WRPO 2007-2013, a także przebudowa linii kolejowej nr 281 we Wrześni (szlak Września - Miłosław) mająca na celu rozwój gospodarczy tego obszaru województwa.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oczekuje też zakończenia do 2016 roku modernizacji całej linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, mającej strategiczne znaczenie dla połączenia południowej części województwa z Poznaniem.

Ponadto, dla Wielkopolski niezwykle istotne jest utworzenie kolei aglomeracyjnej. Na liście priorytetów znalazła się rozbudowa i modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (PWK) za ok. 830 mln zł oraz zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich za 369 mln zł (co wystarczy na kilkanaście nowoczesnych zespołów trakcyjnych).

W związku z modernizacją węzła poznańskiego władze województwa oczekują podjęcia przez rząd działań mających na celu aktualizację Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu w celu uwzględnienia w dokumencie ww. projektu (uwzględniającego budowę dodatkowego trzeciego toru na odcinku Poznań Główny - Poznań Wschód).

Lista powyższych projektów została ujęta w tzw. Kontrakcie Terytorialnym, który w okresie 2014-2020 jest jednym z nowych instrumentów poprawy efektywności polityki rozwoju regionów. Jest to umowa określająca cele i przedsięwzięcia priorytetowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz danego województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

PODZIEL SIĘ