Związkowcy piszą list do premier Kopacz ws. PKP LHS

Związkowcy piszą list do premier Kopacz ws. PKP LHS

17 września 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Związki zawodowe działające w PKP LHS napisały list otwarty do premier Ewy Kopacz. Związki z niepokojem przyjęły informacje o rozpoczęciu prac na zmianą ustawy, która spowodowałaby konieczność podziału spółki na dwa podmioty.

Fot. Piotr Celiński

„Związki zawodowe działające w PKP LHS w Zamościu z niepokojem przyjęły informacje o rozpoczęciu procedury legislacyjnej wersji projektu ustawy (datowanej na 7 lipca 2014 r.) o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym” - czytamy na wstępie listu.

„Wymieniona wersja ustawy nie była przedmiotem konsultacji społecznych ze środowiskiem kolejowym i stanowi zagorzenie dla funkcjonowania i istnienia PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej w Zamościu, gdyż spowoduje konieczność rozdzielenia prowadzonych przez naszą spółkę rodzajów działalności, zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego” – zaznaczają w liście do premier Kopacz związkowcy.

Związki zawodowe w PKP LHS  przekonują, że podział  jednej z najbardziej dochodowych spółek kolejowych oraz solidnego i dużego płatnika podatku dochodowego do budżetu państwa, spowoduje, że nowy podmiot stanie się spółką wymagająca dotacji budżetowych.

W liście otwartym zawarte zostały także szczegółowe pytania. Związkowcy pytają m.in.: dlaczego wymieniony projekt ustawy nie jest zgodny z rozwiązaniami w ramach tzw. IV Pakietu Kolejowego, który wcześniej poparło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, dlaczego sprawa likwidacji spółki jest obca Ministerstwu Obrony Narodowej. Związki zawodowe pytają także jakie działania podjął zarząd PKP LHS w celu obrony interesów spółki i jej istnienia. Związkowcy zastanawiają się także czy projekt ustawy nie powinien zostać poddany badaniom odpowiednich służb ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa jakie przyniesie wprowadzenie w życie proponowany zmian.

 „Związki zawodowe działające w PKP LHS są zdeterminowane do obrony funkcjonowanie spółki w jej obecnym zintegrowanym kształcie" - czytamy dalej w przesłanym liście.

Związki oświadczyły, że dalsze prace zmierzające do likwidacji spółki, spotkają się ze zdecydowanym sprzeciwem, do strajku włącznie.

„Apelujemy o zwołanie w trybie pilnym Sejmowej Komisji Infrastruktury, w celu wyjaśnienia okoliczności w jakich trwały prace nad wymienionym projektem ustawy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju” – piszą na zakończenie związki zawodowe.

Pod listem podpisało się ośmiu przedstawicieli związków zawodowych działających w PKP LHS.

PODZIEL SIĘ