Śląskie otrzyma 41 mld zł na rozwój. Zyska kolej

Śląskie otrzyma 41 mld zł na rozwój. Zyska kolej

26 września 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W czwartek, 25 września w obecności senatorów i posłów, zarządu województwa, przewodniczącego i radnych sejmiku śląskiego, prezydentów miast, kierownictw instytucji wojewódzkich oraz reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach podpisano Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego.

Fot. Rafał Wilgusiak

Uroczystą umowę w tej sprawie podpisał Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz marszałek Mirosław Sekuła i członek zarządu Arkadiusz Chęciński.

Dokument, który będzie obowiązywał w latach 2014-2023 dotyczy koordynacji inwestycji kluczowych z perspektywy regionu. Źródłami finansowanie projektów w nim ujętych będą m.in. środki krajowe, budżet województwa oraz środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych. To odejście od formuły kontraktu zawartego na lata 2007-2013, w znacznej mierze uzależnionego od RPO i symboliczne nawiązanie do pierwszego dokumentu z października 1995 r.

Ówczesne Województwo Katowickie, również jako pierwsze i jedyne w Polsce podpisało wówczas kontrakt ze stroną rządową uzgadniający najważniejsze płaszczyzny rozwoju regionu, związane przede wszystkim z rozwojem infrastrukturalnym i restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi przemysłu.

- Pierwszy kontrakt otworzył przed nami szereg szans i możliwości. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie, a projekty zawarte w nowym kontrakcie za dziesięć lat będą oceniane równie dobrze. Cieszę się, że w rozwiązywaniu problemów i wyzwań stojących przed samorządami, nasz region niezmiennie jest liderem – zauważył marszałek Mirosław Sekuła.

Kontrakt obejmuje najważniejsze przedsięwzięcia dla regionu, istotne dla jego dynamicznego rozwoju i poprawy życia jego mieszkańców. Zakres i warunki realizacji poszczególnych inwestycji zostaną dookreślone po ostatecznym uzgodnieniu z Komisją Europejską krajowych programów operacyjnych oraz innych dokumentów strategicznych.

- Najistotniejsze w tym kontrakcie jest to, że ten dokument jest żywy, to otwarta lista projektów, która będzie aktualizowana, zmieniana w razie potrzeb. Województwo Śląskie postawiło wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o negocjacje, ale to jest dzięki temu dokument konkretny, a nie życzeniowy – stwierdził Adam Zdziebło.

W Kontrakcie zapisano najistotniejsze przedsięwzięcia, służące realizacji celów rozwojowych kraju i regionu, takie m.in. jak: modernizacja istniejących systemów transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów południowej i północnej części województwa w tym modernizacja linii kolejowych.

Lista kolejowych projektów podstawowych:

 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Pyrzowice (dojazd do lotniska).
 2. Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice.
 3. Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka.
 4. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice.
 5. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy.
 6. Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo.
 7. Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice.
 8. Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze.
 9. Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa – Zawiercie.
 10. Prace na linii kolejowej nr E59 odc. Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa).
 11. Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle.
 12. Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno – Sosnowiec Płd.
 13. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu.

Na liście rezerwowej tzw. przedsięwzięć warunkowych pozostały takie projekty jak:

 • Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim,
 • Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie),
 • Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice,
 • Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice – Bielsko - Biała – Zwardoń (granica państwa),
 • Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory – Gliwice Łabędy,
 • Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Wisła Głębce,
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn,
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko - Biała Główna na odcinku granica województwa – Bielsko - Biała Główna,
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina,
 • Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim,
 • Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny).