Protest w PKP PLK. Związkowcy grożą strajkiem

Protest w PKP PLK. Związkowcy grożą strajkiem

PODZIEL SIĘ

Związki zawodowe działające w PKP Polskich Liniach Kolejowych złożyły na ręce prezesa Remigiusza Paszkiewicza protest, w którym zaznaczają swój sprzeciw wobec pogarszającej się sytuacji pracowniczej w spółce wskutek wdrażania zmian organizacyjnych oraz lekceważenia stanowisk i uwag strony związkowej.

Fot. Rafał Wilgusiak

Obecnie, wbrew opinii związków zawodowych, wprowadzany jest pierwszy etap zmian organizacyjnych tj. łączenie sekcji eksploatacji (75 "nowych" sekcji ma rozpocząć działalność od 1 października 2014 r.).

Pomimo oprotestowanego przez stronę związkową projektu Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Katowicach (kadry i place) i Warszawie (rachunkowość i finanse), zarząd PKP PLK przygotowuje jego utworzenie.

„Przeciwstawiamy się również planowanemu przez Zarząd zmniejszeniu ilości Zakładów Linii Kolejowych podległych Centrali PKP PLK” – dodają związkowcy.

Powyższe zmiany nie mają akceptacji pracowników i są kwestionowane przez związki zawodowe z uwagi na szkodliwe – ich zdaniem -  skutki ich wprowadzenia dla prawidłowego funkcjonowania spółki, bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz jej załogi.

Związki zawodowe są przeciwne wyrzucaniu sprawdzonej kadry kolejowej i zastępowanie  jej pracownikami bez doświadczenia branżowego.

„Podkreślamy, ze głównym celem PKP Polskich Linii Kolejowych jest bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, a nie skupianie uwagi pracowników spółki na wdrażaniu ciągłych zmian - eksperymentów w zakresie organizacji pracy i struktury jednostek organizacyjnych w PKP PLK” – czytamy w stanowisku związków zawodowych.

Zdaniem strony społecznej zarząd PKP PLK łamie przepisy § 11 ust. 2 "Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe, zawartego w dniu 11 stycznia 2005 r. oraz nie stosuje się do zapisów Porozumienia z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian organizacyjnych w spółce".

Związki będą prowadzić dalsze działania przewidziane w statutach, w oparciu o istniejące akty prawne tj, rozmowy w ramach Dialogu Społecznego i ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z możliwością przeprowadzenia strajku ostrzegawczego włącznie.