Pro Kolej zgłasza uwagi do projektu stawek PLK

Pro Kolej zgłasza uwagi do projektu stawek PLK

28 września 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

4 sierpnia PKP Polskie Linie Kolejowe złożyły do Urzędu Transportu Kolejowego projekt cennika stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015. Pod koniec września do postępowania została dopuszczona na prawach strony Fundacja Pro Kolej, reprezentująca przewoźników.

Fot. Adam Brzozowski

Po analizie projektu cennika i załączonych do niego zasad kalkulacji stawek Fundacja zidentyfikowała problemy metodologiczne i elementy materiału wymagające uzupełnienia przed kolejnymi etapami postępowania. W przekazanym do UTK stanowisku – w trosce o kompleksowość i prawidłowość oceny przedstawionego przez zarządcę wniosku – wskazano m.in. na konieczność wyjaśnienia kwestii:

  • Realizacji zawartego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z 30 maja 2013 r. obowiązku stworzenia środków zachęcających zarządcę do stałego zwiększania efektywności – a także wypełnienia nałożonych przez Prezesa UTK zobowiązań do rokrocznego przedstawiania listy inicjatyw restrukturyzacyjnych, oraz sprawozdań z osiągniętych już oszczędności.
  • Weryfikacji zgodności przedłożonych stawek z orzeczeniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym minimalny pakiet dostępu powinien być ustalany wyłącznie po koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami.
  • Rozbieżności pomiędzy stopniem finansowania infrastruktury przez przewoźników w Polsce – sięgającym w przypadku przedłożonego projektu połowy kosztów – a wynikami studiów porównawczych, wskazujących że analogiczne przychody stanowią w Europie zaledwie jedną trzecią budżetów zarządców infrastruktury.
  • Rezygnacji z dotychczasowej metodologii prognozowania pracy eksploatacyjnej i zawartych w niej mechanizmów stabilizujących stawki – na rzecz szacunków o charakterze uznaniowym – a także poszerzenia wniosku o materiał prezentujący szacowane stawki dla pociągów pasażerskich i towarowych dla kolejnych rozkładów jazdy pociągów.

Zgodnie z informacjami Fundacji Pro Kolej postępowanie stawkowe potrwa co najmniej do połowy października.