Regulacje UTK: niewłaściwe utrzymanie zwrotnic w Tczewie

UTK: niewłaściwe utrzymanie zwrotnic w Tczewie

02 października 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie utrzymania elektrycznych napędów zwrotnicowych EEA-5 na stacji Tczew. PKP PLK muszą zadbać o konserwację tych urządzeń także w innych lokalizacjach.

Fot. Michał Wójcicki

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Tczew.

Zarządca infrastruktury nie wykonywał wszystkich wymaganych czynności obsługi technicznej i diagnostycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, tj. elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5. Stwierdzono nieprawidłowości w utrzymaniu ww. napędów zwrotnicowych określonym w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń oraz przepisach wewnętrznych zarządcy (Ie-12) tj. Instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym w § 55 – konserwacja elektrycznych napędów zwrotnicowych  oraz w § 56 – przegląd elektrycznych napędów zwrotnicowych.

Naruszenie przepisów polegało na niedokonywaniu przez zarządcę wymaganych zabiegów konserwacyjnych i regulacji urządzeń zespołu kontroli położenia iglic, jako składowych elementów napędów.

Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości oraz analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, gdzie zabudowano ww. napędy zwrotnicowe.

Jednocześnie Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

PODZIEL SIĘ