Nowy Jedwabny Szlak – euroazjatycki pomost transportowy

Nowy Jedwabny Szlak – euroazjatycki pomost transportowy

17 października 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Połączenie kolejowe z Kars (północno-wschodnia Turcja) przez Tbilisi w Gruzji, do Baku w Azerbejdżanie to współczesne odtworzenie historycznego szlaku handlowego, który w przeszłości stanowił jedną z głównych arterii handlowych, przebiegających ze wschodu na zachód.

Fot. Viggen, Wikipedia

Polska dostrzega znaczenie koncepcji utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku, łączącego drogą lądową państwa europejskie z obszarem azjatyckim. – Realizacja tego projektu zapewni efektywne połączenie komunikacyjne pomiędzy Europą i Azją. Inwestycja stworzy silny impuls do rozwoju współpracy gospodarczej wszystkich krajów położonych wzdłuż tego szlaku. Przyczyni się także do poprawy dostępności terytorialnej tych obszarów oraz zapewnienia spójności różnych systemów transportowych – powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak.

Wiceszef resortu infrastruktury i rozwoju mówiąc o roli Polski w rozwoju międzynarodowej współpracy transportowej, przypomniał, że nasz kraj jest zaangażowany w budowę transeuropejskiego systemu korytarzy sieci bazowej, który na obszarze naszego kraju obejmuje dwa z nich, przebiegające ze wschodu na zachód i z południa na północ. – Będziemy koncentrować się na dalszym dynamicznym wdrażaniu projektów transportowych, kładąc szczególny nacisk na osiągnięcie efektu ciągłości na sieci TEN-T – dodał wiceminister.

W swoim wystąpieniu wiceminister Marcin Kubiak podkreślił, że Polska wspiera rozwój usług ułatwiających tranzyt przez swoje terytorium, angażując się w liczne inwestycje w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej, a także lotniczej. Dodał, że poprzez rozbudowę centrów logistycznych nasz kraj wspiera rozwój multimodalnych połączeń transportowych. – Dzięki rozbudowie infrastruktury transportowo-logistycznej Polska jest bramą Europy, stwarzając najbardziej optymalne możliwości wykonywania przewozów do wszystkich części kontynentu europejskiego – podkreślił Kubiak. Przykładem tego są punkty przeładunkowe Małaszewicze na granicy z Republiką Białoruś oraz Sławków na południu Polski.

Wzmocnienie współpracy w zakresie rozbudowy korytarzy transportowych pomiędzy Europą a Azją było głównym tematem Międzynarodowej Konferencji pn. „Połączenie kolejowe Baku-Tbilisi-Kars – nowe możliwości w rozwoju korytarza Jedwabnego Szlaku”, w której uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak. Odbyła się ona w dniach 15-16 października 2014 r. w Baku (Azerbejdżan).