Szafrański: należy ściślej współpracować z Białorusinami

Szafrański: należy ściślej współpracować z Białorusinami

17 października 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Polska nie wykorzystuje w sposób dostateczny atutów swojego tranzytowego położenia. To jeden z wniosków z Polsko-Białoruskiego Okrągłego Stołu, który odbył się Mińsku. - Z punktu widzenia rozwoju transportu kolejowego istnieją pewne szanse, które nie były dostrzegane albo nie były do tej pory w sposób dostateczny promowane – uważa Zbigniew Szafrański, kierownik ośrodka Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Kolejnictwa.

Fot. Ewa Nowaczyk-Przybylak

Niedostatecznie wykorzystane jest połączenie kolejowe z Grodna do portów w Gdańsku i Gdyni. – A przecież od Grodna biegnie tor o szerokości europejskiej, czyli o prześwicie 1435 mm – podkreśla Szafrański.

W przypadku utworzenia terminala intermodalnego w Grodnie ładunki mogłyby być przeładowywane przez spedytorów białoruskich bez konieczności pokonywania barier tkwiących w różnej szerokości torów. – Uważam, że istnieje duża szansa na rozwój tego ciągu transportowego. Tym bardziej, że relacja Białystok-Ełk-Korsze-Olsztyn-Elbląg nie jest obciążona. Bez problemu można przeprowadzić tędy większą liczbę pociągów, a nawet po modernizowanej obecnie Rail Baltice przez Małkinię – zaznacza.

Wykorzystajmy nasze 15 minut

Jak wskazuje kierownik ośrodka Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Kolejnictwa, drugim bardzo interesującym tematem omawianym na Białoruskim Tygodniu Transportowym było podłączenie białoruskiej sieci kolejowej do Linii Hutniczej Szerokotorowej.

– Temat ten, po raz pierwszy oficjalnie, pojawił się jeszcze podczas moich rozmów jako prezesa PKP PLK z ówczesnym szefem kolei białoruskiej, naczelnikiem Anatolijem Sivakiem, obecnym ministrem transportu i komunikacji Białorusi – mówi Zbigniew Szafrański. – Według mnie, projekt nie jest technicznie skomplikowany. W zasadzie brakuje ok. 120 km torów między białoruską granicą  a LHS.

Projektem mógłby być zainteresowany w szczególności zarząd PKP LHS, gdyż takie połączenie pozwoliłoby przyjąć dużą część ładunków z Białorusi, których strumień poprowadzony po torze szerokim docierałby do Euroterminala w Sławkowie.

– Dodatkowo, byłby to solidny kontrargument strony polskiej dla pomysłu poprowadzenia linii szerokotorowej z Koszyc przez Słowację do Wiednia – twierdzi przedstawiciel Instytutu Kolejnictwa. - Moim zdaniem, mamy teraz 15 minut, żeby ten kluczowy moment wykorzystać.

Nawet uwzględniając, że przedsięwzięcie wymaga wybudowania ponad stukilometrowej linii kolejowej, splecionej na pewnym odcinku z torem normalnotorowym, budowy mostu kolejowego na Bugu, a także (a może przede wszystkim) wygospodarowania na ten cel niebagatelnych środków finansowych, to warto - w opinii Szafrańskiego - o to zabiegać.

Strzał w dziesiątkę

Zbigniew Szafrański podzielił się również swoją refleksją na temat Polsko - Białoruskiego Okrągłego Stołu, organizowanego przez KOW media&marketing, wydawcę Kuriera Kolejowego. Warto przypomnieć, że spotkanie poprowadził Dariusz Kostrzębski, prezes zarządu KOW media&marketing i właśnie były szef PKP PLK.

– Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony białoruskiej. Fakt, że ten stół udało się zorganizować na wysokim szczeblu, bo z udziałem dwóch wiceministrów odpowiedzialnych za transport (polskiego Marcina Kubiaka i białoruskiego Eugeniusza Rogaczowa) potwierdza, że inicjatywa był strzałem w dziesiątkę – uważa przedstawiciel Instytutu Kolejnictwa.

Udział w Polsko-Białoruskim Okrągłym Stole, najważniejszym wydarzeniu Mińsku Białoruskiego Tygodnia Transportowego wzięło ponad 100 uczestników.

- To pokazuje, że zainteresowanie białoruskich przedsiębiorców tematem wzajemnej współpracy biznesowej jest bardzo duże. Zwłaszcza, że rozmowy nie zakończyły się przy stole, ale toczyły się dalej w kuluarach oraz w czasie kolacji wydanej przez polską ambasadę - zaznacza szef ośrodka Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej w IK.

Takie wydarzenia są niepowtarzalną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. Wnioski z niego zostaną przekazane Międzyrządowej Komisji Gospodarczej. Najwięcej pytań i uwag dotyczyło problemów prawnych i organizacyjnych, które ograniczają możliwość zwiększenia przewozów kolejowych między Polską a Białorusią, jak również tranzytu ze Wschodu na Zachód Europy przez Polskę i Białoruś, który coraz częściej omija oba nasze kraje.

Organizatorem Polsko-Białoruskiego Okrągłego Stołu oraz Polskiego Stoiska Narodowego na 8 Białoruskim Tygodniu Transportowym była spółka KOW media&marketing, wydawca "Kuriera Kolejowego" we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Szczecin: przesuwają willę Gruneberga Szczecin: przesuwają willę Gruneberga
Następny artykuł Dwa pierwsze składy Pendolino odebrane przez PKP IC Dwa pierwsze składy Pendolino odebrane przez PKP IC