Związkowcy z PKP LHS nie zgadzają się na podział spółki

Związkowcy z PKP LHS nie zgadzają się na podział spółki

22 października 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Związki zawodowe działające w spółce PKP LHS nie zgadzają się z podziałem spółki na dwa podmioty – zarządcę infrastruktury i przewoźnika. Według nich efektem takiego działania będą znaczne obciążenia finansowe dla Skarbu Państwa i zapowiadają swój protest na 7 listopada 2014 r.

Fot. Piotr Celiński

Oddzielenie roli przewoźnika od zarządcy infrastruktury wymuszone jest przez prawo unijne oraz poprawka z 7 lipca 2014 r. do ustawy o transporcie kolejowym. Przedstawiciele związków zawodowych działających w PKP LHS nie zgadzają się z tą decyzją i wystosowali pismo do Marii Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju . Jednocześnie 7 listopada 2014 r. odbędzie się w Zamościu pikieta pracowników PKP LHS, którzy będą blokować przejścia dla pieszych.

Według związkowców podział LHS spowoduje „upadek spółki oraz degradację infrastruktury prawie 400 kilometrowego odcinka szerokotorowej linii”. Przyczyni się do tego wykupienie trasy kolejowej, które zgodnie z obecnym stanem prawnym, nie może pokrywać w pełni kosztu utrzymania linii. Przedstawiciele związków uważają, że Skarb Państwa będzie chciał przekazać je samorządom, co może się skończyć problemami analogicznymi z tymi, z którymi zmagają się obecnie Przewozy Regionalne. Ponadto otwarcie linii LHS na wszystkich przewoźników kolejowych może według związków skutkować szybką degradacją infrastruktury kolejowej.

Skutki podziału LHS na dwie spółki wg związków zawodowych:

  1. Utrata wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków i dywidendy (LHS jest własnością Skarbu Państwa);
  2. Utrata miejsc pracy setek zatrudnionych na LHS-ie pracowników (obecnie ponad 1200);
  3. Utrata wpływów do kas samorządowych;
  4. Obciążenie Skarbu Państwa lub samorządów wydatkami na utrzymanie infrastruktury (obecnie infrastrukturę utrzymuje LHS);
  5. Obciążenie Skarbu Państwa wydatkami związanymi z utrzymaniem bezrobotnych;

Związki zawodowe przesłały swoje stanowisko premier Ewie Kopacz, Januszowi Piechocińskiemu, wicepremierowi i ministrowi gospodarki, Marii Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, Marcinowi Zamojskiemu, prezydentowi Zamościa, a także zainteresowanym parlamentarzystom, strukturom związkowym oraz mediom.

Petycja związków zawodowych PKP LHS w formacie pdf: część 1., część 2.

PODZIEL SIĘ