PKM: Węzeł Karwiny wiąże Gdynię i Sopot

PKM: Węzeł Karwiny wiąże Gdynię i Sopot

10 listopada 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Gdynia i Sopot wspólnie zbudują Węzeł Karwiny na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Prezydenci obu miast podpisali porozumienie, którego celem będzie stworzenie transportowego węzła integracyjnego wokół przystanku PKM Gdynia Karwiny oraz zapewnienie jego prawidłowej dostępności komunikacyjnej z terenów Gdyni i Sopotu.

Fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz

– W ramach realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdyni powstaną dwa przystanki: Gdynia-Stadion, a także Gdynia-Karwiny. Oba mają kosztować około 34-35 mln złotych. Ale same przystanki nie spełniałyby swojej funkcji, gdybyśmy nie doprowadzili do zintegrowania transportu wokół nich –powiedział przy okazji  podpisania porozumienia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Komisja Europejska wyraźnie formułuje priorytety na najbliższy okres programowania. Jednym z nich jest transport publiczny. Dziś śmiało możemy powiedzieć gdynianom, sopocianom, wszystkim mieszkańcom Pomorza, że jednym z działań w tym kierunku jest kolej metropolitalna i budowa węzłów integracyjnych. Cieszę się, że prezydenci obu miast już teraz rozpoczynają współpracę, która zaowocuje korzyściami dla mieszkańców całego regionu – podkreślił marszałek.
 
Oba miasta w myśl porozumienia przygotują kompletną dokumentację aplikacyjną niezbędną do uzyskania współfinansowania przedsięwzięcia, w szczególności przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, np.: Studium Wykonalności Przedsięwzięcia, dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Gdynia i Sopot wspólnie pozyskają też finanse na realizację węzła w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
 
Zakres przedsięwzięcia obejmować będzie:

- budowę infrastruktury węzła z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. drogi, chodniki, place i inne obiekty - tunele i kładki wyposażone w pochylnie oraz windy umożliwiające swobodne poruszanie się, automaty do sprzedaży biletów, monitoring węzła), - budowę parkingów Bike&Ride, Park&Ride oraz Kiss&Ride;

- dostosowanie niezbędnej infrastruktury transportu publicznego (m.in. przystanki, zatoki, dworce, wiaty);

- przebudowę niezbędnej infrastruktury drogowej w obrębie Węzła Karwiny oraz dróg prowadzących do węzła z terenu zarówno Gdyni, jak i Sopotu;

- budowę dróg rowerowych prowadzących do Węzła Karwiny z terenu zarówno Gdyni, jak i Sopotu.
 
Według założeń, przygotowanie dokumentacji rozpocznie się w roku 2015, z kolei realizacja przedsięwzięcia ruszy najwcześniej w 2016 r.  Wstępnie szacowany koszt inwestycji to ok. 80 milionów złotych, a  unijne dofinansowanie wyniesie około 70 proc. wartości.
 
– Podpisane (5 listopada – przyp.red.) porozumienie jest skutkiem zmieniającej się rzeczywistości obu miast. Pomorska Kolej Metropolitalne jest jednym z elementów, które w sposób rewolucyjny  tę rzeczywistość zmieni. Powstaną zupełnie nowe przyzwyczajenia komunikacyjne, a węzły komunikacyjne wokół przystanków PKM mają to ułatwić  – powiedział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
 
Przystanek PKM Gdynia Karwiny zlokalizowany zostanie w okolicy skrzyżowania ulic Sopockiej i Wielkopolskiej. Obecny stan infrastruktury drogowej, zarówno na terenie Gdyni, jak i Sopotu, nie zapewniłby prawidłowej dostępności komunikacyjnej do Węzła Karwiny. Wspólna inwestycja nie tylko to zmieni, ale także pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału, jaki daje powstanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

PODZIEL SIĘ