Regulacje Wyłączenie z eksploatacji wagonów PKP Intercity

Wyłączenie z eksploatacji wagonów PKP Intercity

13 listopada 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

7 listopada prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), stwierdzając naruszenie przepisów dotyczących procesu utrzymania pojazdów kolejowych, wydał decyzje wyłączające oraz ograniczające eksploatację pojazdów kolejowych – wagonów pasażerskich przewoźnika PKP Intercity.

Fot. Robert Wołczyk

Urząd przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych, jak również stanu technicznego pojazdów oraz przygotowania do prowadzenia przewozów w okresie zimowym,

Kontrola wykazała naruszenie przepisów przez PKP Intercity w zakresie utrzymywania pojazdów niezgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania, eksploatacji pojazdów kolejowych – wagony z niesprawnym układem ogrzewania oraz eksploatowania pojazdów kolejowych z niesprawnym systemem zamykania i blokowania drzwi bocznych wagonów.

Nakaz usunięcia nieprawidłowości przez przewoźnika, zgodnie z decyzją prezesa UTK, podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.

UTK tłumaczy swoją decyzję potrzebą podnoszenia jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przewozu pasażerów transportem kolejowym oraz zwiększeniem jakości usług przewozów pasażerskich, w tym komfortu podróży w szczególności okresie zimowym.

PODZIEL SIĘ