650 zł kary za brak biletu w Pendolino zgodne z prawem?

650 zł kary za brak biletu w Pendolino zgodne z prawem?

03 grudnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Pasażer może korzystać z różnych kanałów sprzedaży biletów oferowanych przez przewoźnika, niekoniecznie u konduktora w pociągu – tak komentują brak możliwości zakupu biletu bezpośrednio w pociągach Pendolino oraz 650 zł kary za jego nieposiadanie na pokładzie EIP Urząd Transportu Kolejowego (UTK)  i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Fot. Michał Wójcicki

W odpowiedzi na pytanie „Kuriera Kolejowego” o przekroczenie uprawnień w tej kwestii przez PKP Intercity UOKiK twierdzi, że nie może ocenić praktyk przedsiębiorcy bez przeprowadzenia postępowania, a takie się nie toczy.

Bilet w pociągu? Jest wiele alternatyw

– Co do zasady, konsument ma możliwość kupna biletu w kasie lub przez internet - oferowane są inne kanały zakupu – informuje Agnieszka Majchrzak, główny specjalista w Biurze Prasowym UOKiK.

Natomiast UTK powołuje się na art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dot. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwa kolejowe dystrybuują wśród pasażerów bilety za pośrednictwem przynajmniej jednego z następujących sposobów sprzedaży:  w kasach biletowych lub w automatach biletowych, za pośrednictwem telefonu, Internetu lub jakichkolwiek innych, powszechnie dostępnych technologii informacyjnych oraz w pociągach.

–  Przedsiębiorstwa kolejowe są zobligowane do prowadzenia sprzedaży biletów za pośrednictwem przynajmniej jednego z wyżej wymienionych sposobów sprzedaży, a sprzedaż biletów na pokładzie pociągów danego przewoźnika może zostać ograniczona z różnych względów – wyjaśnia Katarzyna Kucharek, rzecznik prasowy i doradca prezesa UTK.

Wspomniane ograniczenie lub wyłączenie sprzedaży biletów w pociągach może wynikać ze względów bezpieczeństwa (na które powołuje się PKP Intercity), zwalczania nadużyć, z powodu obowiązku wcześniejszej rezerwacji lub z uzasadnionych względów handlowych.

Rzecznik UTK zaznacza jednak, że prezes urzędu w korespondencji z PKP Intercity podkreślał, że jeśli ostatecznie spółka zdecyduje się na wprowadzenie omawianego rozwiązania, konieczne będzie przeprowadzenie akcji informacyjnej, mającej na celu jednoznaczne poinformowanie podróżnych o braku możliwości dokonania zakupu biletów na pokładach Pendolino.

Wysokość opłaty - uzasadniona

Katarzyna Kucharek tłumaczy również, że wysokość opłaty za przejazd bez biletu wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

–  Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika, jako 50-krotność tej ceny – mówi rzecznik UTK. – Ponieważ cena najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowana przez przewoźnika wynosi 13 zł, wysokość opłaty dodatkowej, po przemnożeniu przez 50, wyniesie 650 zł.

Dodaje, że prezes UTK na bieżąco monitoruje przygotowania PKP Intercity do wprowadzenia nowych pociągów ED250 Pendolino do obsługi podróżnych.

– W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do stosowanych przez spółkę rozwiązań, podejmowane będą stosowne działania – zapewnia.

PODZIEL SIĘ