Regulacje Kara dla PGE za brak doradcy ds. bezpieczeństwa

Kara dla PGE za brak doradcy ds. bezpieczeństwa

18 grudnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prezes UTK nałożył na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Fot. pgegiek.pl

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna przepisów dotyczących obowiązków podczas realizacji procesu przewozowego oraz nałożył karę pieniężną za naruszenie przepisów.

Naruszenie przepisów polegało na niewyznaczeniu od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Oddziale Elektrownia Opole.

Prezes UTK nałożył na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł za każde naruszenie przepisu.

PODZIEL SIĘ