1,4 mld zł na kolej z programu Polska Wschodnia

1,4 mld zł na kolej z programu Polska Wschodnia

18 grudnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Miliardy dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 już pewne. Komisja Europejska zatwierdziła wart 2 mld euro Program Polska Wschodnia dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z tej puli na kolej zostanie przeznaczone 330 mln euro.

Fot. Szczepek, Wikimedia

Program Polska Wschodnia 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego tego makroregionu. Przyczyni się do wzrostu jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców.

- Program przede wszystkim pomoże firmom z Polski Wschodniej wzmocnić konkurencyjność w oparciu o innowacje, a młodym ludziom wystartować z perspektywicznym biznesem. Wspierając rozwój przedsiębiorczości w makroregionie, nie rezygnujemy także z inwestycji w infrastrukturę. Znaczna część jego środków – ponad 1,2 mld euro – przeznaczona będzie na ważne z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu projekty, z zakresu infrastruktury drogowej, kolejowej oraz transportu miejskiego – podkreśla Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.

Głównymi beneficjentami będą przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Program z budżetem w wysokości 2 mld euro z polityki spójności, czyli ponad 8 mld zł będzie wzmacniał i uzupełniał działania wspierane ze środków programów regionalnych i krajowych.

Z tego programu aż 1 mld 390 mln zł (330 mln euro) pójdzie na ponadregionalną infrastrukturę kolejową. Fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę liniową, punktową i systemy sterowania ruchem kolejowym w ramach Magistrali Wschodniej stanowiącej szczególną koncepcję połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej. Zgodnie z założeniami ma połączyć najsłabiej rozwinięte gospodarczo regiony naszego kraju. Jej zakładany przebieg jest następujący: Olsztyn - Korsze - Ełk - Grajewo - Białystok - Czeremcha - Siedlce - Łuków - Dęblin - Lublin – Kraśnik - Tarnobrzeg - Kolbuszowa - Rzeszów.  Przy tej okazji planowane jest również odgałęzienie Tarnobrzeg - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarżysko-Kamienna - Kielce (jak na poniższej mapce).


Kolor czerwony oznacza przebieg Magistrali Wschodniej, zaś fioletowy - odgałęzienie do Kielc (mapa: PKP PLK za tomaszgalicki.blogspot.com)

Jednym z dużych projektów (jedynym wymienionym przez MIR w dokumencie), które zostaną zrealizowane w ramach PW są prace na liniach kolejowych nr 68, 585 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją. Prace mają się rozpocząć w 2016 r. i zakończyć w 2018 r.