Pesa otrzymała 2,37 mln zł na badania i rozwój

Pesa otrzymała 2,37 mln zł na badania i rozwój

31 grudnia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznał bydgoskiemu producentowi taboru szynowego bezzwrotne dotacje na dwa projekty badawcze finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Fot. Pesa

W ramach uruchomionego przez samorządowe władze województwa Funduszu Badań i Wdrożeń zostanie zrealizowanych 25 przedsięwzięć.

– Dzięki będącym w dyspozycji samorządu województwa środkom z Unii Europejskiej innowacyjność staje się nie tylko hasłem ale rzeczywistością. W nowej perspektywie finansowej pieniędzy na ten cel jest jeszcze więcej. Firmy, które otrzymują obecnie wsparcie są przykładem, że trzeba być śmiałym i odważnym, by skutecznie się rozwijać – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Fundusz Badań i Wdrożeń to inicjatywa samorządowych władz regionu. Urząd Marszałkowski powierzył realizację przedsięwzięcia Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, będącej w stu procentach własnością samorządu. Mechanizm działania funduszu polega na udzielaniu bezzwrotnych dotacji na projekty badawcze przedsiębiorstw z regionu oraz wdrożenie efektów ich realizacji w działalności gospodarczej.

Wśród beneficjentów jest Pesa, która przy wykorzystaniu 1,358 mln zł dotacji planuje utworzenie własnego laboratorium IT do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi autorskimi systemami informatycznymi w pojazdach szynowych. Drugim przedsięwzięciem firmy, stanowiącym kontynuację pierwszego projektu, jest opracowanie koncepcji oraz stworzenie platformy autorskich systemów informatycznych w pojeździe szynowym o napędzie elektrycznym, a także wdrożenie i przetestowanie prototypu. Dofinansowanie do tego zadania wyniesie 1,011 mln zł.

Ponadto, wsparciem objęto m.in. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, które zrealizują projekt „System łączności i transmisji danych dla celów militarnych i cywilnych” oraz zakupią urządzenia pomiarowe, spółkę Torqway z Torunia, która przeznaczy dotację na wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia rekreacyjno-rehabilitacyjnego, a także firmę Budizol z Włocławka, która wdroży innowacyjne rozwiązania z zakresu technologii prefabrykacji w budownictwie.