Jeszcze szybciej z Warszawy do Gdańska

Jeszcze szybciej z Warszawy do Gdańska

09 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Do końca 2015 roku trasa Warszawa - Trójmiasto zostanie wyposażona w systemy zapewniające bezprzewodowe przekazywanie sygnałów z semaforów do kabiny maszynisty. Pozwoli to na przyśpieszenie pociągów do 200 km/h, skrócenie czasu przejazdu ze stolicy na wybrzeże do 2h 37 min, a także na podwyższenie bezpieczeństwa. Na magistrali do Gdańska działają już urządzenia, które automatycznie wykrywają awarie lokomotyw i wagonów.

Fot. PKP PLK

Urządzenia (DSAT), przeznaczone do wykrywania awarii taboru zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego działają zdalnie. Mierzą bezkontaktowo przy pełnej prędkości pociągu temperaturę kół i siłę, z jaką oddziałują koła na szyny. Przegrzane łożyska, zakleszczone hamulce, nadmierne oddziaływania dynamiczne pociągu na tory i wszystkie inne nieprawidłowości są automatycznie przekazywane do dyżurnych ruchu.

– Informacje te zapewniają nie tylko podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Dzięki nim wydłuża się czas życia infrastruktury kolejowej i zmniejszają się koszty utrzymania taboru kolejowego – wyjaśnia dr inż. Mariusz Buława, prezes firmy Voestalpine Tens, która na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych montowała urządzenia na linii E65 Warszawa - Gdynia. Koszt inwestycji to ponad 26 mln zł brutto.

Dodatkowa kontrola bezpieczeństwa ruchu

Montaż urządzeń do zdalnego wykrywania awarii taboru towarzyszy budowie, na trasie ze stolicy do Trójmiasta, europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS - European Rail Traffic Management System).

Działanie systemu ERTMS polega na przekazywaniu z pomocą fal radiowych informacji o sygnałach, które maszynista zobaczy na semaforach dopiero za kilka kilometrów. Prowadzący pociąg otrzymuje informację o dozwolonej prędkości na poszczególnych odcinkach trasy, a ewentualne jej przekroczenie powoduje automatyczne wymuszenie hamowania. Niemożliwe jest również pominięcie przez maszynistę sygnału "stój" na semaforze, ponieważ system automatycznie zatrzyma pociąg.

System zapewnia również cyfrową, bezprzewodową łączność pomiędzy dyżurnym ruchu a maszynistą oraz cyfrową transmisję danych.

Wdrożenie systemu podniesienie poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów. Zwiększy się także przepustowości linii. Pociągi pasażerskie z Warszawy do Gdyni, na wybranych odcinkach, pojadą z prędkością powyżej 160 km/h.

Ważna inwestycja PLK

Jest to ostatni etap realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacji magistrali Warszawa - Gdynia oraz dostosowanie jej parametrów do standardów międzynarodowych, zapewniających bezpieczny ruch pociągów pasażerskich i towarowych. Kompleksowa modernizacja 350 km linii E65 na odcinku Warszawa - Gdynia, objęła przebudowę i wymianę 850 km torów wraz z siecią trakcyjną, budowę 150 nowych peronów, ponad 600 obiektów inżynieryjnych takich jak, wiadukty kolejowe, drogowe, przejścia dla pieszych, przepusty.

PODZIEL SIĘ