Pierwszy push-pull Pesy powstanie za 3 miesiące

Pierwszy push-pull Pesy powstanie za 3 miesiące

19 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W Bydgoszczy trwa produkcja 22 wagonów piętrowych i dwóch lokomotyw, które zasilą flotę składów typu push-pull Kolei Mazowieckich. Producent taboru chce wiosną ukończyć montaż pierwszego składu. Przekazanie całego zamówionego taboru powinno nastąpić w sierpniu.

Fot. Pesa

W kwietniu 2014 r. Koleje Mazowieckie zawarły z Pesą umowę na dostawę 20 wagonów środkowych, dwóch sterowniczych oraz dwóch lokomotyw elektrycznych, które będą eksploatowane w systemie push-pull. Nowy tabor ma uzupełnić flotę push-pulli Bombardiera eksploatowaną przez KM od 2008 r. Musi być też kompatybilny z pojazdami Bombardiera.

Startując w przetargu mazowieckiego przewoźnika bydgoska spółka podjęła się trudnego zadania, ponieważ musi stworzyć pierwsze w historii polskiego przemysłu kolejowego wagony piętrowe i pierwszy skład z lokomotywą w systemie push-pull.

Finansowanie w I kwartale

Z umowy między przewoźnikiem i producentem taboru wynika, że dostawa pierwszego pojazdu nastąpi nie wcześniej niż 15 stycznia, a dostawa ostatniego pojazdu nie później niż 17 sierpnia 2015 r. Dlaczego umieszczono w niej zapis „nie wcześniej niż…”?

– Zapis taki pojawił się tylko ze względu na kwestie finansowe. Spółka będzie dysponowała środkami nie wcześniej niż w I kwartale 2015 r. – informuje Jolanta Maliszewska z biura prasowego Kolei Mazowieckich.

Faktyczny harmonogram produkcji pojazdów zakłada, że pierwsza lokomotywa serii Gama zostanie wyprodukowana w styczniu 2015 r. Aktualnie jest już wykonane i pomalowane pudło pojazdu.

– Natomiast pierwszy wagon środkowy i sterowniczy będzie gotowy w lutym 2015 r. Pierwsze pojazdy będą gotowe do odbioru w III kwartale 2015 r. Oczywiście po wyprodukowaniu pojazdów i przed ich odbiorem konieczne jest wykonanie badań, które umożliwią producentowi uzyskanie niezbędnych dokumentów, na bazie których pojazdy będą mogły być dopuszczone do eksploatacji – dodaje Jolanta Maliszewska.

Michał Żurowski, rzecznik Pesy, informuje, że zapisy o dostawie „nie wcześniej niż 15 stycznia” i „nie później niż 17 sierpnia” pojawiły się w umowie wraz z zapisem, że szczegółowy harmonogram zostanie ustalony później.

Czasochłonne procedury

– Pesa przedstawiła harmonogram, w którym zadeklarowaliśmy, że poszczególne pojazdy będą dostarczane w terminie zgodnym z umową, tj. między 3 sierpnia i 17 sierpnia 2015 r. – tłumaczy Żurowski. – Ma to związek z czasochłonnym uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie składów push-pull. Jeśli UTK wcześniej wyda pozwolenia, wówczas my oczywiście również wcześniej przekażemy pojazdy klientowi – dodaje.

Rzecznik Pesy potwierdza, że trwa budowa konstrukcji pojazdów i ram wózków. Trwa także budowa pierwszej lokomotywy do tego składu. Pod koniec marca zakończy się budowa wagonu środkowego, pod koniec kwietnia wagonu sterowniczego i wtedy pojazd skierowany zostanie do badań. Pesa spodziewa się, że otrzyma świadectwa dopuszczenia do ruchu pod koniec lipca.

Koleje Mazowieckie posiadają obecnie 37 wagonów piętrowych (26 środkowych i 11 sterowniczych) oraz 11 lokomotyw TRAXX P160 DC. Kontrakt na dostawę 22 wagonów i dwóch lokomotyw Pesy ma wartość 278 mln zł.

PODZIEL SIĘ