Newag wchłonął majątek produkcyjny Newagu Gliwice

Newag wchłonął majątek produkcyjny Newagu Gliwice

03 lutego 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zakończył się podział spółki zależnej Newag Gliwice (dawniej Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych). Kluczowa część majątku przedsiębiorstwa, czyli aktywa związane z produkcją, naprawą, modernizacją oraz dzierżawą pojazdów szynowych przeniesione zostały na spółkę matkę. W Gliwicach utworzony został Zamiejscowy Wydział Produkcji Lokomotyw Elektrycznych.

Fot. Adam Brzozowski

W ocenie zarządu przeprowadzona restrukturyzacja przyczyni się do optymalizacji kosztów działalności Grupy Kapitałowej Newag oraz pogłębienia integracji spółek tworzących grupę.

W spółce zależnej Newag Gliwice pozostawiona została zorganizowana cześć przedsiębiorstwa prowadząca działalność w zakresie zarządzania majątkiem mieszkaniowym, która to działalność nie jest związana z podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Newag, a jej integracja nie jest celowa ze względu na planowany cel synergii działalności podstawowej w ramach jednego podmiotu.

Jednocześnie z początkiem lutego rozszerzony został skład zarządu spółki Newag. Rada Nadzorcza powzięła uchwałę o powołaniu Bartosza Krzemińskiego oraz Macieja Duczyńskiego w skład zarządu. Obu powierzono funkcje wiceprezesów. Jednocześnie z dniem 1 lutego 2015 roku rada nadzorcza powierzyła funkcję wiceprezesa zarządu Bogdanowi Borkowi, pełniącemu dotychczas funkcję członka zarządu spółki.

PODZIEL SIĘ