PS Trade Trans własnością PKP Cargo

PS Trade Trans własnością PKP Cargo

10 lutego 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Cargo, poprzez nabycie 44,44 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Spedycyjnym Trade Trans, przejęło całkowitą kontrolę nad działalnością firmy. W ten sposób przewoźnik porządkuje strukturę właścicielską spółek zależnych i otwiera drogę do pełnego wykorzystania potencjału rozwoju Grupy PKP Cargo jako operatora logistycznego.

Fot. tradetrans.eu

PS Trade Trans ze średnimi przychodami na poziomie ok. 500 mln zł w ostatnich latach, organizował rocznie przewóz średnio 10 mln ton towarów. Pokonują one rocznie blisko 20 mln km na obszarze całej Europy. Przedsiębiorstwo zatrudnia 350 pracowników w 18 agencjach celnych i 12 oddziałach. Jest to podmiot o strategicznym znaczeniu dla rozwoju PKP Cargo jako zintegrowanego operatora logistycznego, komplementarny w stosunku do pozostałych obszarów działalności spółki.

– Przejęcie PS Trade Trans to kolejny krok w realizacji planów międzynarodowej ekspansji PKP Cargo. Chcemy jeszcze w drugim kwartale przedstawić strategię działania spółki Trade Trans i nową ofertę logistyczną naszej firmy – mówi Adam Purwin, prezes PKP Cargo. – Pełna integracja największego w Polsce przewoźnika kolejowego i jednej z największych firm spedycyjnej w sektorze, umożliwi dalszy rozwój Grupy PKP Cargo, a doświadczenie Trade Transu na rynkach zagranicznych, pozwoli nam w sposób organiczny zdobywać nowe kontrakty – dodaje.

PS Trade Trans świadczy kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. Posiada także infrastrukturę logistyczną, zapewniającą obsługę największych i najtrudniejszych przedsięwzięć transportowych. Oferta PS Trade Trans obejmuje: spedycję kolejową i samochodową, organizację transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego, przewozy promowe pociągów i samochodów ciężarowych między Polską a Skandynawią, przewozy ładunków ponadgabarytowych i wyjątkowo ciężkich, kompleksowe usługi celne, logistykę biomasy i zbóż, przeładunki w portach morskich i terminalach lądowych, logistykę magazynową. 

Spółka spedycyjna posiada w sumie 9 terminali przeładunkowych. Wraz z terminalami należącymi do PKP Cargo stworzą one sieć strategicznie rozlokowanych na terenie Polski centrów przeładunkowych. Najczęściej obsługiwane towary przez terminale PS Trade Trans to drewno i wyroby z drewna, metale i wyroby z metali, węgiel kamienny i brunatny oraz koks.

PKP Cargo przejął większościowy udział PS Trade Trans w kwietniu 2011 roku. PKP Cargo udostępniał tabor kolejowy, natomiast PS Trade Trans uzupełniał ofertę PKP Cargo w zakresie spedycji, przewozów promowych czy samochodowych.

PODZIEL SIĘ