Lokomotywy EP08 zostaną zmodernizowane

Lokomotywy EP08 zostaną zmodernizowane

17 lutego 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Spółka PKP Intercity ogłosiła przetarg na wykonanie obsługi technicznej na 5-tym poziomie utrzymania P5 (napraw głównych) oraz modernizacji 9 lokomotyw elektrycznych serii EP08.

Fot. Marek Miłkowski

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi technicznej 9 lokomotyw elektrycznych serii EP08 na piątym poziomie utrzymania P5 (napraw głównych), wykonanie prac poza stałym zakresem naprawy głównej oraz prac modernizacyjnych zgodnie z umową w uzgodnieniu z PKP Intercity.

Termin realizacji zamówienia, finansowanego w całości ze środków PKP Intercity, wynosi 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym 7  lokomytw ma być naprawionych w 2015 r. Dwie pozostałe w roku 2016 i 2018. Kryterium wyboru ofert jest cena – 80 proc. oraz okres gwarancji (minimum 24 miesiące) – 20 proc. Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 303 tys. zł.

PODZIEL SIĘ