Polaczek: liczba pasażerów IC spada, a dotacja rośnie

Polaczek: liczba pasażerów IC spada, a dotacja rośnie

06 marca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Dotacje dla PKP Intercity z tytułu tzw. umowy PSC zwiększają się z roku na rok. W 2013 r. przewoźnik został wsparty kwotą 406,3 mln zł, w 2014 r. było tu już 462 mln zł. Natomiast plan na 2015 r. wynosi 494 mln zł. Niestety, nie idzie to w parze ze wzrostem liczby przewiezionych pasażerów - napisał poseł Jerzy Polaczek w interpelacji do Marii Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.

Fot. jerzypolaczek.pl

Spółka PKP Intercity realizuje przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej z Ministerstwem Infrastruktury w 2011r. W ramach tej umowy dotacja budżetowa dla przewoźnika miała wynieść w latach 2014-2020 łącznie 2 mld zł, jednakże w 2013 r. została niemalże podwojona do wysokości 3,7 mld zł.

Jerzy Polaczek zwraca uwagę, że dotacje na przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe z roku na rok są coraz wyższe. Jak wynika z obwieszczeń ministra właściwego ds. transportu jeszcze w 2009 r. PKP Intercity otrzymała z budżetu państwa na ten cel 231,3 mln zł. W 2013r. kwota dotacji wyniosła już 406,3 mln zł. Co więcej, jak wynika z zapowiedzi spółki z połowy stycznia br. dotacje z tytułu tzw. umowy PSC będą ulegały znaczącemu podwyższaniu również w przyszłości. W 2014 r. PKP Intercity zostało wsparte 462 mln zł, a plan na 2015 r. wynosi 494 mln zł.

Jak wskazuje poseł, zwiększone wsparcie państwa, które przejawia się również w obniżeniu stawek za dostęp do infrastruktury, stanowiąc dla przewoźnika dodatkowo kolejne 100 mln zł rocznie, nie idzie w parze ze wzrostem liczby przewiezionych pasażerów. Wręcz przeciwnie, w ciągu ostatnich 6 lat PKP Intercity straciła co drugiego pasażera, co oznacza spadek z 51,7 mln w 2009 r. do 25,5 mln w 2014 r. Zdaniem byłego ministra transportu, oznacza to, że efektywność wydatkowania środków publicznych uległa znaczącemu pogorszeniu w dodatku ma to miejsce poza jakąkolwiek kontrolą opinii publicznej, gdyż wspomniana umowa PSC posiada klauzulę poufności (objęta tajemnicą przedsiębiorstwa). Zachodzi również podejrzenie – pisze Jerzy Polaczek - iż został stworzony system, w ramach którego jeden  z uczestników rynku (PKP Intercity) jest wspierana w nieproporcjonalnie wysokim stopniu przez Skarb Państwa, przez co została zaburzona konkurencja na rynku kolejowych przewozów pasażerskich.

W związku z powyższym poseł skierował do minister Marii Wasiak interpelację, w której pyta m.in. o to: na jakiej podstawie wyliczana jest wartość dotacji udzielanej przez Skarb Państwa na przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe, jakie nowe zadania zostały postawione przed PKP Intercity w związku z aneksowaniem w 2013 r. umowy PSC, czy ministerstwo przeprowadzało analizy prawne dotyczące zmieniającego się otoczenia rynkowego w związku z wchodzeniem w życie przepisów trzeciego i czwartego pakietu kolejowego.

Pełna interpelacja

PODZIEL SIĘ