PLK analizują budowę łącznicy Strzyżów - Krosno

PLK analizują budowę łącznicy Strzyżów - Krosno

10 marca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Narodowy zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, w odpowiedzi na postulaty władz województwa podkarpackiego i lokalnych samorządów, przeprowadza analizę wariantów poprowadzenia łącznicy kolejowej między liniami nr 108 Stróże-Krościenko i nr 106 Jasło-Rzeszów. – Faktycznie, rozważamy budowę takiego połączenia – mówi Maciej Kaczorek, dyrektor Biura Planowania Strategicznego w PKP PLK.

Fot. Arch. Kuriera Kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe biorą pod uwagę dwa warianty nowej trasy. – Pierwsza wersja zakłada wybudowanie krótkiej linii w okolicach Jasła. Polegałoby to na rekonstrukcji toru, który wcześniej już istniał. Druga opcja przewiduje powstanie łącznicy na odcinku Krosno-Strzyżów – mówi Maciej Kaczorek.

Jak zapewnia przedstawiciel PKP PLK, rozmowy na ten temat są prowadzone już od jakiegoś czasu.

– Odbywają się cykliczne spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Współpraca układa się bardzo dobrze. Wszystko zależy jednak od znalezienia finansowania dla inwestycji – tłumaczy dyrektor Biura Planowania Strategicznego w PKP PLK.

Środki na realizację projektu miałyby pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. – Jest pewien ranking projektów do zrealizowania w ramach tego programu. Czekamy na potwierdzenie tego, jaka będzie ostateczna alokacja środków z RPO na projekty kolejowe – zaznacza dyrektor Biura Planowania Strategicznego PLK. – Mogę powiedzieć, że jak tylko starczy środków, to będziemy chcieli tę łącznicę zbudować.

W pierwszej kolejności trzeba będzie przygotować studium wykonalności dla projektu. Dopiero ten dokument przyniesie odpowiedź na to, ile kosztowałaby realizacja każdego z wariantów i jakie będą efekty inwestycji.

Przypomnijmy, że pomysł budowy łącznicy forsują lokalne samorządy. Projekt jest ważny dla mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, którzy ostatnio wystosowali apel o podjęcie w tym względzie niezbędnych działań przez Urząd Marszałkowski. 

Zarząd województwa również jest za. Plan wykorzystania pieniędzy unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 zakłada, w zależności od podziału środków i oszczędności, remont na linii od Jasła do Zagórza oraz budowę wspomnianej łącznicy między liniami 106 i 108.

Kwestią do ustalenia jest przebieg tej łącznicy – mówi Tomasz Leyko, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

W rozmowach między samorządem a zarządcą infrastruktury istotny jest fakt, że PLK nie wykluczają ani jednego ani drugiego rozwiązania. – Jesteśmy otwarci na każde merytoryczne uwagi i opinie – podkreśla Maciej Kaczorek.