PKP Cargo osiągnęło 276 mln zł zysku w 2014 r.

PKP Cargo osiągnęło 276 mln zł zysku w 2014 r.

12 marca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Grupa PKP Cargo zwiększyła o 18 proc. zysk netto za 2014 rok. Po uwzględnieniu kosztów PDO, zysk netto spółki wyniósł 276 mln zł przy 4,26 mld zł przychodów. Dobre wyniki finansowe umożliwiają zarządowi rekomendowanie wypłaty dywidendy i przeznaczenie na ten cel 40 proc. skonsolidowanego zysku skorygowanego o zdarzenia jednorazowe, czyli 110 mln zł.

Fot. PKP Cargo

Przychody Grupy PKP Cargo w 2014 roku wyniosły 4,26 mld zł. Koszty operacyjne zostały zmniejszone o 13 proc. w ujęciu rocznym – do 3,91 mld zł. Pozwoliło to na wzrost wyniku EBITDA w ujęciu rocznym do 710 mln zł, a zysku netto o 18 proc. – do 276 mln zł.

PKP Cargo chwali się, że w ubiegłym roku konsekwentnie realizowało deklaracje złożone przed debiutem giełdowym w październiku 2013 roku. Spółka wdrożyła pionowy model zarządzania, zmniejszyła liczbę zakładów z dziesięciu do siedmiu i zoptymalizowała strukturę grupy kapitałowej. W czwartym kwartale rozpoczęto Program Dobrowolnych Odejść, zmniejszając ogólny poziom zatrudnienia o ponad 10 proc., a wśród pracowników administracji o blisko 20 proc. Najważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia ekspansji firmy było podpisanie umowy o zakupie 80 proc. udziałów w spółce AWT, drugim pod względem wielkości przewoźniku kolejowym w Czechach.

– Optymalizacja, ekspansja oraz inwestycje – to najlepsze podsumowanie udanego dla PKP Cargo 2014 roku. Zoptymalizowaliśmy proces przewozowy i strukturę organizacyjną Grupy, istotnie zmniejszając nasze koszty operacyjne, co wraz z dalszą dywersyfikacją źródeł przychodów pozwoliło na osiągnięcie wyniku na poziomie niemal 300 mln zł – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo. – Kolejny rok z rzędu ponad pół miliarda złotych przeznaczyliśmy na modernizację i zakup taboru oraz rozpoczęliśmy proces szkolenia maszynistów na bezprecedensową skalę, zatrudniając prawie 500 osób. Wykonaliśmy historyczny krok w rozwoju działalności poza granicami Polski. W grudniu podpisaliśmy umowę nabycia drugiego największego przewoźnika w Czechach. Chcemy też budować naszą pozycję w oparciu o nowe, innowacyjne produkty logistyczne – podkreśla Adam Purwin. 

W 2014 r. Grupa PKP Cargo obniżyła w stosunku do poprzedniego roku koszty we wszystkich głównych kategoriach: energii elektrycznej (o 5 proc.), paliwa (2 proc.) oraz dostępu do infrastruktury (25 proc.). Łącznie koszty operacyjne, po uwzględnieniu kosztów, związanych z wypłatą premii prywatyzacyjnej w 2013 roku i przeprowadzeniem Programu Dobrowolnych Odejść, spadły o 13 proc. w ujęciu rocznym, z 4,48 mld zł do 3,91 mld zł.

Przeprowadzenie Programu Dobrowolnych Odejść było kluczową inwestycją w przyszłość PKP Cargo. Z programu skorzystało łącznie 3041 pracowników. Łączny koszt PDO w wysokości 265 mln zł obciążył wynik za czwarty kwartał 2014 roku. Zarząd PKP Cargo przewiduje, że dzięki przeprowadzeniu programu co roku spółka zaoszczędzi co najmniej 100 mln zł, a więc inwestycja zwróci się najpóźniej w ciągu 2,5 roku.

– Sytuacja finansowa PKP Cargo umożliwia dalszy rozwój. Dzięki optymalizacji działalności Grupy jesteśmy gotowi na kolejne akwizycje. Co najważniejsze, prowadzone przez PKP Cargo inwestycje nie zagrażają wypłacie dywidendy. Będziemy rekomendować przeznaczenie na ten cel 110 mln zł, czyli 40 proc. skonsolidowanego zysku oczyszczonego z efektów jednorazowych – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu PKP Cargo ds. finansowych. Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie spółki.

PODZIEL SIĘ