Grupa ZUE: rekordowe przychody w 2014 r.

Grupa ZUE: rekordowe przychody w 2014 r.

17 marca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE zanotowała w 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na rekordowym w swojej dotychczasowej historii poziomie 644,1 mln zł (wzrost o 56,9 proc.), wynik EBITDA na poziomie 22,7 mln zł (wzrost o 56,2 proc.) oraz zysk netto w wysokości 10,7 mln zł, czyli o 90,1 proc. wyższy niż rok wcześniej. 

Fot. Paweł Cisowski

Grupa ZUE zakończyła 2014 rok zdecydowanie lepszymi niż w 2013 roku wynikami finansowymi. Przychody osiągnęły rekordowy w historii Grupy poziom 644,1 mln zł (wzrost o 56,9 proc.). Grupa odnotowała skonsolidowany zysk netto sięgający 10,7 mln zł, czyli o 90,1 proc. wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik brutto na sprzedaży zanotowany na działalności budowlanej sięgnął 35,4 mln zł, wobec 23,8 mln zł rok wcześniej.

Grupa zachowuje bezpieczne poziomy wskaźników zadłużenia i płynności. W roku 2014 zostały spłacone kredyty na ok. 38 mln zł, a na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku wartość niewykorzystanych linii kredytowych Grupy wynosiła ok. 105 mln zł. Grupa poprawiła na koniec 2014 roku pozycję gotówkową, która wyniosła 71,4 mln zł wobec 49,7 mln zł w roku 2013, co stanowi wzrost o blisko 70 proc.

– 2014 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania ZUE S.A. oraz byłego Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. jako jednego podmiotu, co pozwoliło na uzyskanie efektów synergii z połączenia obu spółek. Jednym z wielu widocznych efektów połączenia jest dynamika zmian na poziomie kosztów zarządu, których wartość spadła w stosunku do poprzedniego roku o blisko 11 proc. – powiedział Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A. – Spółka konsekwentnie realizuje politykę ograniczenia ryzyk budowlanych, prawnych oraz finansowych, czego dowodem jest ujmowanie w sprawozdaniach finansowych tylko i wyłącznie pewnych zysków, oraz tworzenie rezerw na potencjalne zagrożenia – dodał.
 
Grupa ZUE rozpoczęła 2015 rok z portfelem zamówień na poziomie ok. 760 mln zł, z którego na rok bieżący przypada 300 mln zł, a 460 mln zł na lata kolejne. Grupa aktywnie poszukuje nowych zleceń zarówno na rynku krajowym jak i za granicą. – Przykładem może być realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzi ZUE S.A., projekt w mieście Koszyce na Słowacji o wartości przeszło 33 mln euro, czy też wybór w ostatnich dniach oferty ZUE jako najkorzystniejszej w przetargu na rewitalizację linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Chorzów Batory o wartości ok. 42,5 mln PLN – podkreślił Wiesław Nowak. Również możliwości związane z nową perspektywą finansową UE oceniane są przez Grupę jako obiecujące.

 

 

 

 

 

PODZIEL SIĘ