Katowice planują budowę trasy szybkiego tramwaju

Katowice planują budowę trasy szybkiego tramwaju

27 marca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Rusza akcja informacyjna dotycząca budowy Katowickiego Szybkiego Tramwaju. Jej finałem będą cztery spotkania w południowych dzielnicach Katowic. Chodzi o budowę nowej linii tramwajowej z pętli Brynów do pętli Kostuchna, którą w styczniu tego roku zapowiedział prezydent Marcin Krupa jako rozwiązanie problemów komunikacyjnych tej części miasta.

Fot. katowice.eu

Spotkania przedstawicieli Wydziału Transportu Urzędu Miasta, spółki Tramwaje Śląskie z mieszkańcami odbędą się w dniach od 13 do 16 kwietnia. W ich trakcie zaprezentowane zostaną cztery możliwe warianty przebiegu trasy. Mieszkańcy będą mieli możliwość wypełniania ankiet, które posłużą jako wsparcie dla działań miasta i twórców planu.

Spotkania poprzedzi szeroka akcja informacyjna. W tym celu powstała specjalna strona internetowa. Pod adresem www.tramwaj-odrodzenie.katowice.eu znajdą się wszystkie istotne informacje na temat planowanej linii tramwajowej oraz spotkań w dzielnicach. Miasto będzie się też komunikowało z mieszkańcami za pomocą billboardów, reklam na trzydziestu autobusach i tramwajach oraz  plakatów wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej. W akcję informacyjną planuje zaangażować spółdzielnie mieszkaniowe i parafie.

Studium przedprojektowe

Tramwaje Śląskie rozpoczęły już przygotowania do realizacji inwestycji i ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy studium przedprojektowego. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, która oszacuje m.in. słabe i mocne strony analizowanych wariantów przebiegu projektowanej linii tramwajowej, określi etapy prac projektowych i terminów realizacji robót budowlanych oraz przewidywane koszty prac projektowych i budowlanych. Spółka planuje, że studium będzie gotowe najpóźniej w sierpniu tego roku.

Przygotowanie inwestycji wiąże się z koniecznością pozyskania terenu pod budowę oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Koszty budowy są uzależnione od ostatecznego przebiegu trasy. Zadanie jest częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Tramwaje Śląskie w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przewiduje się, że udział środków unijnych w wydatkach kwalifikowanych na ten cel wyniesie 63 proc.

Szybko i bezpiecznie

Trasa tramwaju ma mieć ok. 5 km. Kończyłaby się pętlą przy skrzyżowaniu ul. Bażantów z ul. Armii Krajowej. Czas przejazdu i ilość przystanków zależą od wybranego wariantu. Szybki tramwaj oznacza krótszą trasę i mniej przystanków. W przypadku dłuższej trasy i większej liczby przystanków, będzie to już tramwaj klasyczny. Wybrane przystanki mają być powiązane z komunikacją autobusową i umożliwią przesiadkę autobus - tramwaj, a w rejonie ul. Bażantów dodatkowo planowany jest węzeł park & ride (w okolicy włączenia ulicy Zabłockiego). Tramwaj znacząco usprawni komunikację południowych dzielnic z centrum miasta. Jego zalety to m.in.: punktualność, komfort i bezpieczeństwo jazdy. Tramwaj nie stoi w korkach i jest przyjazny dla środowiska.
 

PODZIEL SIĘ