PLK inwestują w alternatywne trasy do Trójmiasta

PLK inwestują w alternatywne trasy do Trójmiasta

30 marca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do prac zwiększających częstotliwość ruchu pociągów na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203. W tym celu PLK zlecą opracowanie studium wykonalności, które pozwoli określić optymalny wariant inwestycyjny dla tego zadania.

Fot. Fim1 , Wikimedia

Przedmiotem analiz studialnych są linie kolejowe nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port wraz z istniejącymi łącznicami i szlakami stycznymi w niezbędnym zakresie oraz infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku Maksymilianowo - Serock - Błądzim - Wierzchucin - Lipowa Tucholska - Bąk - Kościerzyna (od km 32,000 do km 138,000) oraz linia kolejowa nr 203  Tczew - Kostrzyn wraz z istniejącymi łącznicami i szlakami stycznymi w niezbędnym zakresie oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Tczew - Starogard Gdański - Czersk (od km 0,437 do km 68,000).

Linia kolejowa nr 201 na odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna jest jednotorowa, niezelektryfikowana, a linia nr 203 na odcinku Tczew - Czersk - dwutorowa niezelektryfikowana. Obie należą do sieci TEN- T, z tym, że linia 203 na odcinku Tczew - Łąg (od km -0,437 do km 59,878). Na obu liniach jest prowadzony ruch pasażerski i towarowy. Po linii nr 201 prowadzi się również przewóz przesyłek o przekroczonej skrajni oraz wyjątkowo ciężkich do portu w Gdyni. Łączy ona aglomerację trójmiejską i bydgoską i stanowi w tej relacji trasę alternatywną dla podstawowego - zarówno w ruchu towarowym, jak i pasażerskim - ciągu linii nr 202/9/131 (Gdynia - Gdańsk - Tczew - Maksymilianowo - Bydgoszcz).

Projekt wpisuje się w ciąg projektów mających na celu poprawę przepustowości linii kolejowych na dojazdach do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Został umieszczony w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) na liście projektów morskich i przewidziany do realizacji w dwóch etapach wraz z elektryfikacją ze środków Funduszu Spójności.

Obecnie na liniach objętych projektem mamy do czynienia z niezadowalającą prędkością jazdy spowodowaną złym stanem technicznym na szeregu ich odcinkach, przestarzałymi urządzeniami srk, wymagającymi skomplikowanej i czasochłonnej obsługi, niewystarczającą przepustowością linii nr 201 na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna, spowodowaną z byt długimi odstępami (szlakami) oraz brakiem możliwości krzyżowania i wyprzedzania pociągów; złym stanem obiektów obsługi podróżnych, utrudniającym wygodne korzystanie z nich przez podróżnych, w tym osoby o ograniczonej możliwości poruszania się; niewystarczającą infrastrukturą w obszarach nadania/odbioru ładunków; brakiem możliwości wjazdu na linię kolejową nr 201 z linii kolejowej nr 203, z pominięciem stacji Czersk oraz brakiem sieci trakcyjnej.

Studium wykonalności powinno zawierać prognozy społeczno-gospodarcze, w tym m.in. analizy rynku usług i potrzeb transportowych, prognozy popytu i podaży na usługi transportowe, a także analizy stanu istniejącego infrastruktury i taboru oraz konstrukcje oferty przewozowej.

Opracowana dokumentacja ma umożliwić określenie optymalnego wariantu inwestycyjnego na podstawie analizy kosztów i korzyści. Realizacja projektu docelowo pozwoli na skrócenie czasu jazdy, poprawę przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Szacunkowa wartość przygotowania studium wykonalności wynosi 2 mln zł.

PODZIEL SIĘ