Przygotowania do remontu odcinka E59 Mosina-Luboń

Przygotowania do remontu odcinka E59 Mosina-Luboń

09 kwietnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na kontynuację robót torowo-podtorzowych i okołotorowych w ramach modernizacji linii E59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek Czempiń - Poznań. Co ciekawe, istotnym kryterium wyboru wykonawcy jest czas zamknięć torowych.

Fot. Midhir, Wikimedia

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja robót modernizacyjnych w zakresie kompleksowej przebudowy linii na odcinku Mosina - Luboń wraz ze stacjami Mosina i Luboń (od 144,400 km do 157,700 km linii nr 271).

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in. robót torowych z podtorzem i nawierzchnią przejazdów kolejowych w poziomie szyn, odwodnienia, modernizację i budowę nowych peronów i obiektów mostowych, przepustów, wiaduktów, przebudowę sieci trakcyjnej, zasilania urządzeń srk. W ramach inwestycji powstaną też ekrany akustyczne.

Trzeba zaznaczyć, że linia E59 na prawie całym odcinku objętym zamówieniem przecina teren Wielkopolskiego Parku Narodowego. W związku z tym ofercie należy uwzględnić koszty nałożonych na zamawiającego obowiązków, wynikających m.in. decyzji środowiskowych.

Projekt jes częścią kompleksowej inwestycji, jaką jest modernizacja linii E59 Wrocław – Poznań, polegającej na dostosowaniu trasy do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych oraz nacisku na oś 221 kN z elementami rozwiązań dla prędkości 200 km/h, a także likwidacją części przejazdów drogowo-kolejowych i zastąpienie ich skrzyżowaniami dwupoziomowymi.

Prace mają potrwać 11 miesięcy. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 8,8 mln zł. Oferty będą oceniane pod kątem ceny (60 proc.) i dostępności linii kolejowej - czas zamknięć torowych (40 proc.). Można je składać do 13 maja.

 

PODZIEL SIĘ