PKP IC rozbuduje stację postojową w Białymstoku

PKP IC rozbuduje stację postojową w Białymstoku

13 kwietnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Przewoźnik ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy stacji postojowej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach inwestycji dwa tory mają zostać zelektryfikowane i wyposażone w urządzenia niezbędne do przeglądu pneumatycznego taboru.

Fot. Dominik Skudlarski

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi przede wszystkim budowa trakcji elektrycznej 3 kV na torze nr 10 o długości 238 metrów (pojemność 8 wagonów) oraz elektryfikacja toru nr 12 o długości użytecznej 161 m (pojemność 6 wagonów). Sieć trakcyjna ma mieć możliwość wyłączenia każdego z torów osobno oraz powinna spełniać wymogi interoperacyjności. 

Oprócz tego ma powstać instalacja sprężonego powietrza, w tym sprężarkownia i sieć na międzytorzu torów 10/12 o ciśnieniu roboczym 0,8 Mpa i 0,5 Mpa. Sieć przeznaczona do sprawdzania systemów pneumatycznych taboru będzie obsługiwała składy pociągów pasażerskich na torach 10 i 12.

W ramach inwestycji ma powstać również odwodnienie międzytorzy, modernizacja oświetlenia (konieczność wymiany słupów oświetleniowych) wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem sieci zasilania 400V.

Zamawiający wymaga, aby wykonanie dokumentacji projektowych i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nastąpiło w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Natomiast sprawowanie nadzoru autorskiego ma potrwać do czasu wykonania robót budowlanych, nie dłużej jednak niż 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty na przygotowanie dokumentacji można składać do 28 kwietnia.

PODZIEL SIĘ